Nobelkomiteen håper at den tomme stolen under fredsprisutdelingen er med på å markere hvor viktig årets fredspris er.

Den tradisjonsrike seremonien med overrekkelse av Nobels fredspris i Oslo Rådhus i dag blir annerledes enn hva vi har sett de siste årene.

Prisvinner Liu Xiaobo vil glimre med sitt fravær, og heller ingen andre er på plass for å ta imot fredsprisen på hans vegne.

I stedet har arrangørene satt fram en tom stol.

Fengslet kriminell I sitt hjemland er Liu stemplet som en kriminell, en opprører og en fare for stabiliteten i landet. Han er fengslet av myndighetene for sin demokratikamp. Samtidig har fredsprisen ført til skarpe reaksjoner fra kinesiske myndigheter.

— Det faktum at Liu ikke kan komme og ta imot prisen viser bare hvor riktig prisen er, sa Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad under møtet med verdenspressen torsdag.

Kongen kommer Den tomme stolen vil være ett av de sterkeste visuelle virkemidlene under den TV-sendte seremonien. Kong Harald og dronning Sonja er til stede, og ved deres side – stolen der Liu ikke sitter.

At TV-signalene inn til Kina kuttes av landets myndigheter gjør at det store flertallet av landets innbyggere ikke får med seg seremonien.

Men å lukke et land hermetisk er uansett ikke mulig, understreker både Lundestad og komiteens leder Thorbjørn Jagland.

Begge er sikre på at prisen på sikt vil styrke kampen for menneskerettigheter i Kina.

Liv Ullmann leser Med Lius fravær blir det heller ingen nobeltale. I stedet skal Liv Ullmann lese en av hans tekster.

Blant de øvrige kulturelle innslagene har Nobelkomiteen sørget for å oppfylle et konkret ønske fra prisvinneren, overbrakt via hans kone to dager etter at hun møtte sin mann i fengsel like etter at prisen var blitt annonsert.

— Det blir sang fra et barnekor, etter Lius ønske, fordi han ser på barna som et symbol på fremtiden, opplyser Lundestad.

Bilde på veggen Fredag kveld vil det tradisjonelle fakkeltoget gjennom Oslos gater til Grand Hotell avvikles som normalt.

Vanligvis kommer fredsprisvinneren fram på balkongen for å vinke til de fremmøtte, men i Lius fravær blir det nok et stekt visuelt uttrykk isteden:

Hele det fasjonable hotellets front-fasade vil bli lyst opp av et projisert bilde av Liu.

Hva mener du om fredsprisutdelingen? Si din mening her.