Se video øverst!

- Det er ikke mange sånne dager på jobb, sier pilot Bjørnar Aarekol lett skurrende gjennom intercomen.

Solen stråler utenfor helikopteret BT er med i.

Man skulle tro at mastene, som en etter en reiser seg under oss, står i sterk kontrast til den påfallende fargerike postkortnaturen som omgir dem. Men når nærmeste bakgrunn kun blir grå og full av stein, er det ikke alltid like lett å få øye på dem fra luften. Oppmerksomheten dras lettere mot fjord— og hyttelandskapet ved siden av. Umiddelbart er det kun mastene malt med karakteristiske røde og hvite varselstriper som skjærer en i øynene. Og det bør de helst gjøre.

- Vi er pålagt å ha varselmaling for flytrafikken, sier byggeleder i Statnett, Lars Aga.

Det samme gjelder de røde markeringene på ledningene. En av de tre linene som går mellom hver mast, må merkes.

Mastelandskapet synes bedre når trær og skog blir bakteppet. Gud hjelpe meg for en skapning på dem.

Påvirket av aksjoner

I til sammen 40 dager klarte demonstrantene å avbryte byggeprosjektet i Hardanger. Nå er prosjektet likevel halvferdig.

- Det er både hele dager og deler av dager da vi har stoppet arbeidet. Det går på sikkerhet, og den som merker det først, skal stoppe arbeidet øyeblikkelig, forteller Aga.

- Planen er at vi skal være ferdige seinhøsten 2013. Vi trenger å få en bra produksjon i august for å være komfortable frem til neste år, sier Aga.

Den største risikofaktoren nå er været, og Aga anslår at aktiviteten i enkelte områder kan bli påvirket i omtrent fem til syv dager hver måned.

Mastene står stille under oss med hodene vendt fremover. Hoder uten øyne og øynene i baken.

Bygger master

Ifølge Aga er det omtrent 100 mann som jobber med å montere fundament, master og liner.

- De er godt likt der de bor, forteller byggelederen.

Mennene vi treffer når vi lander ved de forskjellige byggeplassene er fra Kroatia. Kun Janovasec Alen snakker engelsk, men han oversetter ivrig for de andre.

- Vi er her i to måneder om gangen, sier Alen.

De har alle familier hjemme, men Alen forteller at dette er jobben deres, så de tenker ikke over at det er rart å være borte fra dem. De reiser rundt i mange land.

- Hvordan er det i Norge?

- Supert! Kommer det fra Andrijani Pero. Noen uttrykk er internasjonale.

På nært hold virker mastene mer truende. De har blindede øyner og lenker om føttene.

Sitater i kursiv er hentet fra Rolf Jacobsens dikt «Landskap med gravemaskiner».