Her er deres varsel for verden det neste hundreåret — og naturforskernes vurdering av effektene her til lands:

I NORGE

Mer nedbør: Verst blir det på Vestlandet, som får 20 prosent mer nedbør årlig. Årlig får vi også ca. 15 flere døgn med mer enn 20 mm nedbør. Ekstreme nedbørsmengder vil inntreffe oftere i hele landet.

Varmere: Temperaturen vil stige både sommer og vinter med 2,5 til 4 grader de neste 100 årene.

Mer vind: Flere døgn med sterkere vind enn stiv til sterk kuling. Størst vindøkning langs kysten.

Havet stiger : Vannstanden vil stige 60-80 cm på Vestlandet fordi isdekket i Arktis skrumper og fordi vannet blir varmere (vannet utvider seg når det blir oppvarmet).

Isbreene: 98 prosent av de 1627 norske breene kan være forsvunnet om 100 år.

Golfstrømmen: Varmetilførselen gjennom Golfstrømmen svekkes. For Norge betyr det at temperaturøkningen vil bli noe svakere enn for andre landområder på våre breddegrader.

Naturen: Tregrensen vil klatre oppover, og gjengroing av fjell og kulturlandskap vil øke. Vekstsesongen for planter vil øke. Treslag som bøk, eik og lønn blir vanligere. Nye typer sopp og urter dukker opp.

Rikere dyreliv: Nye og ukjente dyrearter vil komme til Norge. Trekkfuglene kommer tidligere tilbake og vi kan få mange nye fuglearter. I lavlandet kan villsvin etablere seg. Det blir flere elg, hjort og rådyr. Dyrene blir tidligere kjønnsmodne.

I havet : Surere vann kan ta knekken på planktonarter som er viktige for mange fiskeslag. Korallrev kan bli ødelagte.

Nye fiskearter : Vi vil få mer av havabbor, sverdfisk, tykkleppet multe og innslag av eksotiske arter. Arter som torsk og makrell vil rømme nordover.

Skadedyr: Flått, flaggermus og skadedyr vil bre seg over større deler av landet. Med nye arter kommer også nye sykdommer, for eksempel rabies.

I VERDEN

Varmere: Klodens snittemperatur vil øke med 1,1 til 6,4 grader, avhengig av hvor mye vi klarer å redusere utslippene av drivhusgasser.

Ekstremvær: Svært sannsynlig at verden vil oppleve mer ekstremvær, med brutale hetebølger og voldsomme regnskyll. Tørke og ørkenspredning rundt Middelhavet. Mer nedbør i Nord-Europa.

Nordpolen: Hele Arktis kan bli isfritt på sommerstid, allerede i andre halvdel av dette århundre.

Sykloner: Antallet tropiske sykloner vil trolig bli færre, men mer intense, med enda større vindstyrke og mer nedbør.

KILDER: IPCC/BJERKNESSENTERET/DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING