• Skolene skal drive sin virksomhet på enten religiøst grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning eller være en internasjonal skole som er sertifisert.
  • Skolene har ikke lenger rett til godkjenning. Hensynet til den offentlige skolestrukturen og skolefaglige hensyn skal være avgjørende.
  • Hovedregel om krav til minimum 20 elever ved hver privatskole.
  • Skoler som allerede er i drift får fortsette selv om de ikke oppfyller de foreslåtte kravene.Kunnskapsministeren inviterer KrF og Venstre med på laget, men møter motbør.

— Vi er skeptiske til at statsråden skal avgjøre søknader ut fra hvem han liker eller ikke liker. Det skaper vilkårlighet, sier KrFs Dagrun Eriksen.

Hun reagerer også på punktet om minimum 20 elever, som hun frykter vil skape problemer for små grendeskoler.