Dette er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser og velferd, innledet Sigbjørn Johnsen.

Fra Stortingets talerstol understreket finansministeren hvor viktig det er at landene rundt oss lykkes økonomisk. Han pekte blant annet på den irske økonomien, som er blitt hardt rammet av de økonomiske tumultene de to siste årene.

— Selv om vi er i en helt annet posisjon enn disse landene, har finanskrisen gjort oss sårbare for det som skjer ute i verden, sier han.

Følger handlingsregelen Videre talte Johnsen om den såkalte Handlingsregelen, og hvor viktig det er at vi ikke bruker mer enn 4 prosent av Oljefondet i året. Denne regelen er et viktig redskap for å oppfylle viktige mål i politikken, forklarer Johnsen:

— Vi skal bruke mer når tidene er dårlige, og mindre når tidene er gode. Den siste tiden har vi ført en ekspansiv politikk for å unngå arbeidsledighet og fall i sysselsettingen. Slik har vi lyktes med å holde folk i arbeid. Utfordringen blir nå å videreføre de gode resultatene, sier finansministeren og legger til:

— Nå må det innstramminger til slik at vi igjen nærmer oss nivået på fire prosent.

— Det er et veldig rødgrønt budsjett, og det blir mye til mange. Men på en dag som denne, når statsbudsjettet legges frem, så er det naturlig at noen blir skuffet. Vi har ikke nok til absolutt alle, sa han til det fremmøtte pressekorpset tirsdag morgen.

Men, som vanlig har statsrådene lekket skryteposter fra budsjettet jevnlig på sine reiser rundt i landet de siste ukene.

Dette er gode nyheter som politikerne frykter ikke vil nå opp i kampen om overskriftene når budsjettet for hele Norge presenteres i formiddag.

Barnevern vinner? Barnevern er blitt presentert som den store budsjettvinneren i neste års budsjett, og helse, omsorg og samferdsel vil også være viktige satsingsområder for Regjeringen. I budsjettet for i år fikk kommunene mer frie midler for å legge til rette for 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet, men halvveis i året var bare 175 opprettet eller planlagt opprettet. Derfor har flere sentrale rødgrønne politikere signalisert at mer av midlene vil øremerkes barnevern i neste års budsjett.

Dette har allerede lekket ut:

 • Fedrekvoten utvides med to uker fra 10-12. Én av ukene tas fra «fellespotten» av permisjonen, mens én uke legges til foreldrepermisjonen. Flere fedre får rett til fedrekvoten: Også de som får barn med en kvinne som er uføretrygdet, får rett til fedrekvoten.
 • Barnevern: Kommunene vil få mer øremerkede midler til dette formålet.
 • Omsorg: Regjeringen setter av penger til å bygge 2000 nye sykehjemsplasser eller omsorgsplasser med heldøgns bemanning.
 • Helse: Lån på 700 millioner til første byggetrinn av den planlagte barneklinikken på Haukeland.
 • Samferdsel: 1 milliard til rassikring av utsatte veier, 100 millioner til kollektivsatsing i byene, og Regjeringen vil øke satsingen på samferdsel i tråd med nasjonal transportplan.
 • Klima: 21,6 millioner til Transnova, som skal brukes til å finne løsninger som kan redusere CO2-utslipp fra biler
 • Naturvern: Arbeidet med å ta vare på dyremangfold og spesielle naturtyper styrkes med 80 millioner kroner.
 • Kirke: 27 millioner kroner til trosopplæring i den norske kirke, pluss 5 millioner til nye prestestillinger.
 • Politi/domstoler: PST (Politiets sikkerhetstjeneste) får økte bevillinger, og domstolene får 76 millioner ekstra.
 • Kultur: Kultur-budsjettet øker med over 640 millioner kroner. 32 millioner kroner til norsk film. 3,4 millioner kroner til Jærmuseet, og 72,8 millioner kroner til Kristiansand symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør. Nasjonalmuseet får dessuten 135 millioner kroner mer fra Fornyingsdepartementet.
 • Nordområdene: 168 millioner kroner til blant annet oljevern, seismikk og slepebåter i nord, samt 100 millioner til Norges geologiske undersøkelse for å lete etter gull.
 • Næringsliv: 225 millioner til kommunale næringsfond
 • Utenriks: Regjeringen vil foreslå å stenge fem norske ambassader: i Elfenbenskysten, Colombia, Øst-Timor, Slovenia og Nicaragua.
 • Kongehuset: Får 112,6 millioner kroner til å reparere taket på slottet.
 • Avgifter: Tobakksavgiftene økes med mellom 5 og 10 prosent. Regjeringen kommer trolig også til å foreslå økt avgift på alle typer drivstoff.
 • Skatt: Pensjonistskatten endres, slik at de som har tjent mest, får skatteøkning, mens de som har tjent lite, får reduksjon.

Ifølge VG.no vil regjeringen i dag snu i biodieselsaken, slik at det omstridte avgiftshoppet blir droppet. Det betyr en helomvending fra det som var planen i fjor, nemlig å skru opp biodieselavgiften for fullt. I stedet fortsetter man med halv avgift på biodiesel, ifølge avisen.

Det har kommet få lekkasjer om hvor Regjeringen vil kutte i budsjettet. Aftenposten skrev tidligere i høst at det trolig kommer kutt i forsvarsbudsjettet, noe som blant annet ville føre til færre seilingsdøgn for de nye fregattene, og færre flytimer til F16-piloter. Forsvarsminister Grete Faremo har i etterkant gått ut og benektet at det kommer kutt i forsvarsbudsjettet.

Kutter bistand Det som derimot ikke blir benektet, er at bistandsbudsjettet kuttes fra 1,09 prosent av BNP til 1 prosent. Ifølge miljø-og utviklingsminister Erik Solheim går kuttet stort sett på utgifter til opphold det første året for asylsøkere.

I tillegg kuttes bevilgningene til Innovasjon Norge for neste år med 90 millioner kroner, noe som betyr at etaten må kutte staben med 50-60 stillinger.

Vår direktedekning: