I Høyres Norge skal skatter og avgifter senkes ned mot nivået i EU-landene, både for bedrifter og personer.Partiprogrammet lover en skatterevolusjon i Norge. I tur og orden vil Høyre:* Fjerne formuesskatten.* Innføre lavere skatt på arbeidsinntekt.* Øke bunnfradraget.* Avvikle toppskatten gradvis.* Redusere avgiftsbelastningen på bil og alkoholavgiften.* Kutte investeringsavgiftenBeregninger fra Finansdepartementet viser at forslaget om fullstendig å fjerne formuesskatten, eiendomsskatten, toppskatten og boligskatten særlig vil slå gunstig ut for de med høyest inntekt. De 94.000 nordmenn med inntekter over 600.000 kroner får i gjennomsnitt 94.000 kroner i skattelette. Mens de med inntekter mellom 150.000 og 300.000 kroner får i gjennomsnitt 3000 kroner i skattelette. Høyre har ikke avvist tallene, men kaller i Aftenposten eksemplene for søkte. Et skille ved inntekt på 400.000 kroner ville vist at mange flere lønnsmottakere vil nyte godt av store skattelettelser, mener partiet.En ikke ubetydelig del av prisen for Høyres skattelettelser skal betales ved kutt i sykelønnsordningen . Derfor vil partiet innføre èn karensdag, og halv lønnsutbetaling andre og tredje fraværsdag. Fravær utover dette skal gi 90 prosent av full lønn.Det skal bli vanskeligere å bli uføretrygdet . Reglene og praktiseringen av regelverket skal strammes inn.Høyre vil gjøre oss til EU-borgere så raskt som mulig. I Høyre-landet er det frie åpningstider for butikker og tjenestesteder. Åpningstidsloven skal oppheves. Og borgere på jakt etter vin eller sterkøl skal få kjøpt disse drikkevarene i dagligvarebutikkene. Men om alkoholholdige drikkevarer blir billigere og lettere å få fatt i, blir det mindre i potten til u-hjelp . Partiet foreslo på årets statsbudsjett å kutte bistanden til verdens fattige med 2,5 milliarder kroner. Partiet vil imidlertid åpne for friere import av varer fra utviklingsland. Mangelen på arbeidskraft vil Høyre løse med økt arbeidsinnvandring , også fra land utenfor EØS-området.Dessuten skal den reelle pensjonsalderen økes gjennom tiltak som gjør det mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å være i arbeid fremfor å benytte seg av gunstige pensjonsordninger, som AFP. Arbeidskraft skal dessuten frigjøres gjennom reduserte næringsoverføringer , noe partiet vedgår kan medføre "smertefulle omstillinger".Høyre vil ha mer ut av hver skattekrone som pøses inn i offentlig sektor . Jan Petersen har sagt til BT at dette vil føre til oppsigelser i offentlig sektor, men at det ikke er noe problem. Offentlige kontorer skal bygges ned eller slås sammen. Individuell avlønning av offentlige ansatte er også en Høyre-målsetting. Fylkeskommunen blir utradert om Høyre får bestemme. Høyre vil også lovfeste pasientens rett til nødvendig helsehjelp innen medisinsk fastsatte frister. Asylsøkere eller flyktninger med voldstendenser eller psykiske problemer bør plasseres i egne mottak, mener Høyre. Partiet vil bruke mer penger på Forsvaret . Under behandlingen av årets statsbudsjett foreslo Høyre en milliard mer enn regjeringen.Partiet vil redusere overføringene til landbruket . Importvernet må trappes ned, noe Høyre mener vil sikre forbrukerne lave matvarepriser.Partiet taler varmt for den "miljøvennlige gasskraften ". Høyre støtter Kyoto-avtalen, men vil ikke høre snakk om at norske bedrifter skal pålegges strengere miljøkrav enn i andre land. Pressestøtten forsvinner hvis Høyre får innfridd en annen av fanesakene. I dragsuget forsvinner trolig mellom 15 og 20 aviser. I den akutte faresonen er BA, Dagen, Klassekampen, Nationen, Dagsavisen og Vårt Land. Partiet vil fjerne statlige stipender for 150 kunstnere. De konservative slår for øvrig ring om allmennkringkasteren NRK . Men partiet åpner for privat medeierskap. Våre nye fremmedspråklige landsmenn skal møtes med krav om obligatorisk norskopplæring . Opplæring i eget morsmål er ikke et offentlig ansvar, mener Høyre.Høyre vil skille kirke og stat for å sikre kirkens uavhengighet i åndelige spørsmål. Barne— og ungdomskriminelle vil gå tøffere tider i møte. Verstinger under den kriminelle lavalder skal møtes med kontante reaksjoner. Et Høyre-regime vil innføre elektronisk husarrest og samfunnstjeneste, selv for mindre alvorlige forbrytelser.Farlige og potensielt farlige sinnslidende personer bør etter Høyres mening behandles i nye sentralinstitusjoner.Norske elever har for dårlig kunnskapsnivå , mener Høyre. Derfor vil partiet øke antallet undervisningstimer på småskoletrinnet. Rutinemessige tester av elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter skal innføres. Elever med atferdsproblemer som ødelegger skolemiljøet og undervisningen for det store flertallet har ingen plass i Høyre-skolen. Derfor vil partiet bygge flere spesialskoler for de verste bråkmakerne.Foreldre skal få rett til å velge grunnskole for sine barn. I den videregående skolen blir den skriftlige sidemålsundervisningen valgfri.Høyre vil lønne lærerne etter dyktighet. Uegnede lærerstudenter skal rådes til å avbryte utdanningen. Høyres våpen mot sendrektige byråkrater og ineffektivitet i offentlig sektor er at alle henvendelser og søknader som ikke er besvart innen en bestemt frist, skal godkjennes automatiskMed Høyre i førersetet skal det bli økt hastighet på veibyggingen . Partiet vil også at private skal kunne bygge og drive flyplasser, jernbane, posttjenester, veier og havner.