Forskjellen er at den ene enheten vil drives som et sykehus med ansatte fra Dikemark, mens den andre vil være en forvaringsenhet med fengselsbetjenter.

— Sikkerheten blir ivaretatt uansett om vi håndterer en pasient dømt til tvungent psykisk helsevern eller straffedømt. Vi skal beskytte samfunnet mot kriminelle, sier direktør på Ila, Knut Bjarkeid, i en pressemelding.

Eneste innsatte

Fredag avgjøres det om terroristen er tilregnelig eller utilregnelig, og om han skal dømmes til forvaring eller tvungen psykisk helsevern.

Det siste året har Behring Breivik sittet i varetekt under særlig høyt sikkerhetsnivå - det strengeste soningsregimet i Norge. Dette innebærer omfattende sikring av celler, oppholdsrom og luftegård.

Behring Breivik er for tiden eneste innsatte på denne avdelingen, selv om regimet er brukt ved tidligere anledninger. Det er bare Ringerike, Skien og Ila som har tilrettelagt for særlig høyt sikkerhetsnivå, skriver Aftenposten.

Tre celler

På Ila har den terrorsiktede tilgang på tre celler, hver på rundt 8 kvm. To av dem er omgjort til arbeidsrom og treningsrom. Avdelingen har også en egen luftegård med høye betongmurer og overdekket netting.

Den terrorsiktede har ikke hatt omgang med andre innsatte, selv om det i teorien kan åpnes for fellesskap på samme avdeling.

Forvaringsdømte blir alltid plassert i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ila har 67 plasser for forvaringsdømte menn, og gjennomsnittlig tidsramme på en forvaringsdom er for tiden på 13 år og 10 måneder.

Som på sykehus

Ettersom Behring Breivik kan bli erklært utilregnelig, har Ila også tilrettelagt for behandling inne i fengselet.

— I et slikt tilfelle vil enheten fungere som et sykehus, vi henlegger bare vår virksomhet i en annen bygning. De ansatte fra Dikemark vil selv ivareta egen sikkerhet innenfor enhetens lokaler. Ila vil ikke holde ekstra vakt, men stå for den ytre sikkerheten, sier Yngve Ystad, konstituerende avdelingsleder ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst.

Ifølge Ila vil Behring Breivik få en celle på rundt 9 kvm med bad dersom han blir erklært utilregnelig. Han vil også få tilgang til oppholds- og treningsrom, og muligheten til samvær med andre innsatte dersom fengselet åpner for det.

Om medisinering av pasienter på enheten sier Ystad:

— Vi følger lover og regler. Selv om en meldes til oss som syk, betyr ikke det at vi behandler før vi har gjort vår undersøkelse, sier han.

Kontakt med betjenter

Som innsatt i fengsel på særlig høyt sikkerhetsnivå skal ikke Behring Brevik omgås andre innsatte. Ifølge Kriminalomsorgen skal mangel på fellesskap «kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte og tilfredsstillende arbeids-, opplærings- og andre aktivitetstilbud og fritidssysler.»

Den innsatte vekkes klokken 07.00 på hverdager og klokken 09.00 i helgene, og blir låst inn på cellen klokken 20.30.

Karl Gustav Knudsen, fengselsdirektør i Skien fengsel, sier at innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå aktiviseres ved for eksempel skole, lufting, monteringsarbeid, trening eller tilgang på bibliotek. Men alle aktivitetene gjennomføres i følge med ansatte.

— De ansatte er vanlige betjenter som er fast ansatt, sier Knudsen.