Torgeir VølstadJan

Sammen med to medelever i valgfaget interkulturell integrasjon ved Sola videregående skole tester Shima (18) et nytt nettbasert, interaktivt læringsverktøy ved Det norske utvandrersenteret i Stavanger.

Der er metoden å se verdenshistorien gjennom sin egen families opplevelser. Det får en etter å ha konstruert sitt eget slektstre i fem generasjoner bakover, med opplysninger om hvor i landet eller verden den enkelte bodde.

Blir utfordret

Men først blir hver elev utfordret på sine egne holdninger. Og der blir Shima altså noe overrasket. Ifølge datamaskinen plasserer hun seg like til side for midten på toleranseskalaen, i retning fremmedfrykt. Hun hadde trodd bedre om seg selv.

— Hva? Jeg vil jo gjerne bli kjent med andre kulturer. Det er derfor jeg tar interkulturell integrasjon som valgfag, forklarer hun.

Arnold Fredriksen, som kom fra England åtte måneder gammel og har aner i Uganda, får bekreftet at han er svært tolerant. May-Ellen Myrland havner midt mellom de to andre - i en test som naturligvis ikke forteller objektive sannheter, men som skal utfordre.

— Mange får seg nok en overraskelse, men det er jo også litt av hensikten, sier prosjektleder og daglig leder ved Utvandrersenteret, Hans Storhaug.

Inn i historien

Så kaster de unge seg med raske fingrer og nysgjerrige øyne over resten av den ennå ikke helt ferdige versjonen. Der er neste steg å klikke seg til land eller kontinenter på kartet og gli frem og tilbake langs historiske tidsakser.

Etter hvert som det blir treff på egne forfedres tid, og mens en ser hvordan pilene for folkeforflytting tar sine veier i alle himmelretninger over kartet, vil elevenes egne slektninger poppe opp på skjermen. Det ligger enormt med historiske data i programmet.

— Slik blir den enkelte elevs familiehistorie satt inn i historiske scenarier, sier prosjektleder Storhaug.

Da får de også vite mye mer om de grunnleggende årsakene til at deres egne slektninger, og millioner andre, ble innvandrere til fremmede land.

— Og når de så kommer til vår tid vil de se at deres forfedre opplevde det samme som skjer i dag, sier Storhaug.

Presentasjon

Til slutt kommer det som ender med elevens egen presentasjon av sin families «verdenshistorie», med tekster, kart, bilder, videosnutter, musikk. Det som den enkelte laster inn.

— Mange vil nok få en aha-opplevelse, spesielt i forhold til toleranse og forståelse. Det er ikke nytt i det hele tatt, sier Hans Storhaug.

— Så dette er et verktøy i kamp mot rasisme og fremmedfrykt?

— Ja, men også et verktøy for å fremme interkulturell dialog, svarer Storhaug.

Til høsten vil denne nettlæringen være tilgjengelig for videregående skole til bruk i en rekke fag.

Selve utviklingen er gjort av Utvandrersenteret og lærerne Gust Helland og Svein Westlye, i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Og siden alt går på engelsk, vil verktøyet også bli tatt i bruk England, Frankrike, Irland, Island, Kroatia, Nederland, Nord-Irland, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland og USA.

FOLKEFORFLYTTING: May-Ellen Myrland, Hans Storhaug, Shima Iskandar og Arnold Fred-riksen foran Det norske utvandrersenter i Stavanger. De har prøvd programmet og fulgt pile-ne for folkeforflytting i alle himmelretninger og til slutt sett egne slektninger poppe opp på skjermen.
jan Tore Glenjen
SJEKKER TOLERANSEN: Shima Iskandar fra Indonesia og Arnold Fredriksen, som har sine aner i Uganda, tester ut sin toleranse ved hjelp av det nye læringsverktøyet. De får hjelp av leder ved Det norske utvandrersenteret i Stavanger, Hans Storhaug (t.v.).
jan Tore Glenjen