Bergen tingrett fann det ikkje bevist at plagene til Svein Kåre Gunnarson skuldast forliset av hurtigbåten «Sleipner» 26. november 1999, skriv avisa Sunnhordland.

— Min klient er overraska. Han følte at han hadde fått forståing hos dommaren, seier Carl Gunnar Sandvold, som er Gunnarson sin advokat til avisa. Dei har ikkje teke stilling til om dei vil anka dommen.

Gunnarson som kjem frå Stord, men bur i Sandnes, skulle heim til Stord ulukkeskvelden. Då hurtigbåten forliste på havstrekninga Sletta mellom Haugesund og Sunnhordland, hamna han i sjøen. Bergen tingrett meiner han kan ha vore i sjøen i vel 20 minutt og deretter i ein redningsflåte med vatn i botnen i bortimot to timar. Kroppstemperaturen hans blei målt til 33 grader i sjukebilen.

Etter forliset fekk han problem med konsentrasjon og han fekk påvist kuldeallodyni, ein slags intoleranse for kulde. Jobben som systemanalytikar blei problematisk og han måtte finna seg eit anna yrke.

Han kravde difor å få dekka inntektstap frå forsikringsselskapet. Summen var 4,2 millionar kroner og med morarenter frå tida etter forliset blei beløpet 9,5 millionar kroner.

Bergen tingrett finn ikkje grunn til å tvila på at 46-åringen har kuldeintoleranse, men retten finn det ikkje bevist at han har fått det som følgje av ulukka. Retten meiner det gjekk for lang tid etter ulukka før problema med kuldebyger oppstod.— Me er ikkje einige i retten si vurdering av bevisbyrda, seier advokat Sandvold.

Svein Kåre Gunnarson var ein av fleire som stod fram og fortalde om seinskadar etter «Sleipner»-forliset i ein omfattande reportasje i BT magasinet (21.11.2009)