Etter å ha jobbet på regnskapsavdeling i et halvt år, kom smertene. Våren 2000 var Hilde Merete Henschien (23) sykemeldt i to måneder på grunn av senebetennelse som skyldtes data— og musebruk.

— I den verste perioden var smertene i underarmen konstante, sier hun.

Ennå er hun ikke kvitt plagene. Og hun er ikke den eneste.

Ifølge tall fra bransjeforeningen IKT-Norge er 150.000 nordmenn plaget av musesyke. Fra Statens arbeidsmiljøinstitutt får BT opplyst at mellom 2,5 prosent og 5 prosent av alt sykefravær skyldes musesyke. Det vil si, instituttet kaller sykdommen med sitt korrekte navn: arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager grunnet databruk.

Henschien har fått behandling både hos fysioterapeut og kirorpraktor.

— Hvor mye penger har du brukt på dette?

— Det husker jeg ikke, men det er blitt en del, sier hun.

Bytter mus

Hun har forsøkt mye for å bli kvitt smertene musen ga henne i underarmen.

— Først forsøkte jeg halv sykemelding. Etter det fikk jeg en joystick-mus. I tillegg tar jeg pauser, går litt og tøyer litt. Og jeg passer på å få støtte for underarmen. Men likevel er ikke arbeidskapasiteten 100 prosent, sier hun.

Henschien jobber på regnskapsavdelingen i selskapet som nå heter Chess Communication. Av de fem som jobber der, har to vært sykemeldt på grunn av musesyken.

Vil bli flinkere

I Chess, som er en del av Vollvik Gruppen, har ledelsen gjort det mange eksperter mener er det lureste man kan gjøre for å unngå musesyke. Selskapet har et lager av forskjellige typer mus som de ansatte kan kvittere ut når de har behov for variasjon.

— Vi sparer ikke på dette. Vi vil heller bli mye flinkere, selv om vi nok ligger foran mange andre, sier Chess-sjef Idar Vollvik.

Henschien er fornøyd med sin joystick-mus, siden den gjør at hun ikke trenger å vri håndleddet for å bruke den, og har ingen planer om å bytte mus med det første.

Det at hun er kvinne og jobber med regnskap gjør at hun ifølge statistikken er ekstra utsatt for musesyke.

— Det er en overhyppighet av kvinner med disse plagene. Men det er også en overhyppighet av kvinner blant dem som har ensidig, håndintensivt arbeid. Så det at kvinner er utsatt skyldes arbeidet de har, ikke at de er en spesielt følsom gruppe, sier Bo Veiersted, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

STÅENDE MUS: Hilde Merete Henschien har fått en såkalt anir-mus etter å ha vært plaget av musesyke lenge. FOTO: GIDSKE STARK