OLAV GARVIK olav.garvik@bergens-tidende.no

Mens administrerende direktør Osmund Ueland har vært i Italia for å kjøpe nye lokaltog, har de fremste fagforeningslederne i NSB bestemt seg for å støtte ham fullt ut i det ekstraordinære styremøtet torsdag. Det er den krystallklare meldingen fra lederen i Norsk Jernbaneforbund, Ove Dalsheim, og Øystein Aslaksen i Norsk Lokomotivmannsforbund. Begge representerer de ansatte i styret. Dalsheim sier at "vi har ikke grunn til noe annet", mens Aslaksen går enda lenger: — Slik jeg ser det er det ingen i NSB som kan gjøres ansvarlig for fadesen med Signatur-togene. Osmund Ueland selv har gjort det eneste riktige, nemlig å ta togene ut av drift inntil videre. - Dette vil mange likevel oppfatte som en litt for enkel forklaring? - Nei, det er det slett ikke. Men mange føler at det er lettere å henge ansvaret på NSB enn på den svenske leverandøren Adtranz. Det er rett og slett en konstruksjonsfeil ved akslingene som er avslørt. NSB har på sin side fulgt det spesifikasjonsprogrammet for vedlikehold som Adtranz leverte. - Men noe har vært ute av kontroll? - Det må i så fall være hos Adtranz. - Er lokomotivførerne blitt engstelige for å sette seg om bord i disse høyhastighetstogene? - Nei, tvert imot. Dette er jernbane-Norges fremtid. Situasjonen er nå under kontroll. Det er ingen som er engstelige etter at togene ble tatt ut for å få rettet opp konstruksjonsfeilen. Engstelsen består snarere i at moderniseringen av materiellet kan bli utsatt. - Vil du som lokomotivfører fortsatt forsvare at disse hurtigtogene også settes inn på Bergensbanen? - Ja, for Bergensbanen er enklere enn Sørlandsbanen når det gjelder kurvatur. Og på visse strekninger av Sørlandsbanen er det like sterke stigninger som for eksempel fra Voss og oppover mot høyfjellet, sier Øystein Aslaksen.