— Vi ser alle sammen at det er et problem med for få varetektsplasser, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett.

Fulle fengsler har ført til at politiet i Hordaland har løslatt varetektsfanger. Etter påske vil justisminister Knut Storberget få et brev om problemet fra det som kalles Råd for samhandling i straffesakskjeden i Hordaland.

  • Vi har ansvar for ulike ledd i straffesakskjeden, men ser alle problemet. Det hjelper ikke at retten fengsler noen, hvis de senere blir løslatt på grunn av plassmangel i fengslene, sier Bjørnøy.

Politi og forsvarere enige

Noen ganger i året møtes representanter fra politi, påtalemyndighet, fengselsvesenet, domstolene og forsvarene i Hordaland for å drøfte felles problemstillinger.

Men det er første gang rådet fremsetter et felles krav:

— Det er helt spesielt. Det viser hvor alvorlig varetektssituasjonen er, sier politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.

Tidligere har politiinspektøren advart om det han omtaler som en «uholdbar» varetektssituasjon. Nå håper han det vil hjelpe at flere står sammen om varselet.

  • Så langt ser det nesten ikke ut til at det er tatt alvorlig. Det er nødvendig at de som har myndighet til å gjøre noe med dette ser alvoret i situasjonen, sier Fløystad.

Han får støtte fra advokatene som er faste forsvarerne i Bergen og Nordhordland tingrett.

  • Dette er å gjøre felles front i forhold til et felles problem, sier advokat Jostein Alvheim.

- Uutholdelig i politiarrest

På grunn av fulle fengsler blir varetektsfengslede sittende i dagevis i fyllearresten i kjelleren på politihuset i Bergen.

  • Det er helt uutholdelig for de aller, aller fleste. Når våre klienter har sittet mer enn tre-fire dager i politiarresten begjærer vi nå konsekvent løslatelse, sier Alvheim.

Forsvarerne argumenter da med at det er mye verre å sitte fengslet i politiarresten enn å være i en vanlig fengselscelle.

  • De ligger på sementgulv på en 15 cm tykk skumgummimadrass, med et plasttrekk over. De har et teppe, og bruker sine egne klær til pute. De er i praksis i fullstendig isolasjon, og det er ingen rutiner for regelmessig lufting, sier Alvheim.

I forrige uke skrev førstestatsadvokat Walter Wangberg et brev til Riksadvokaten, der han varslet om det planlagte brevet til justisministeren.

- Repeterende problem

Førstestatsadvokaten mener det «kanskje mest beklagelige» med mangelen på fengselsplasser, er at det er et «repeterende problem».

  • Det synes ikke som om Justisdepartementet/Kriminalomsorgen er i stand til å finne varige og fremtidsrettede løsninger på problemene, skriver Wangberg til Riksadvokaten.
  • I flere år har det vært fokus på nedarbeiding av soningskøen, hvilket man «på papiret» har lykkes med. Mange av de tiltak som er blitt iverksatt for å nedarbeide soningskøen ville neppe tålt en kritisk gjennomgang, skriver førstestatsadvokaten.

Kriminalomsorgen region vest mener problemene med mangel på varetektsplass begynte i fjor høst.

  • Vi har siden den gang hatt en veldig vanskelig situasjon, med fulle fengsler. Vi har ikke flere plasser å tilby, sier assisterende regiondirektør Idar Sylta.