Kredittilsynet fordobler antallet tilsyn og foreslår en endring av eiendomsmeklingsforskriften slik at det i framtiden vil bli umulig for en mekler å kjøpe en leilighet i et prosjekt der meklerforetaket har eierinteresser. I tillegg vil finansminister Kristin Halvorsen intensivere arbeidet med en ny lov for meklerbransjen som skal tre i verk 1. januar neste år.

– Vi vil bedre sikkerheten for boligkjøperne. Et boligkjøp er den største investeringen som vanlige mennesker gjør i livet, og hele meklerbransjen er tjent med at vi slår ned på dem som opptrer uetisk eller i strid med regelverket, sier Halvorsen.

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet varsler at den nye eiendomsmeklingsforskriften vil bli sendt ut på høring allerede i neste uke.

Bakgrunnen for at regelverket skjerpes er de siste ukers avsløringer av meklere i flere byer som kjøper opp leiligheter før et prosjekt er lagt ut til salg, for så å selge med stor fortjeneste. Dette har ikke meklere lov til å gjøre.

LANSERER NYE TILTAK: - Vi vil bedre sikkerheten for boligkjøperne, sier finansminister Kristin Halvorsen.
SCANPIX