Under et fellesmøte for lederne i Helse Bergen torsdag slo konstituert administrerende direktør Anne Sissel Faugstad skikkelig i bordet overfor sine undersåtter.

— Dette er kjempealvorlig og lar seg ikke bortforklare lenger. Vi har ikke gjort jobben vår når lønnsbudsjettet sprekker med 90 millioner og vi har lagt oss til et forbruksmønster som gjør at vi bruker unødvendige kroner.

Anne Sissel Faugstad var særdeles klar i sin tale, og understreket at hun kommer til å slå hardt ned på dem som ikke måtte finne grunn til å skjerpe seg.

Mer penger, samme jobb

Aktiviteten ved Haukeland er omtrent den samme nå som i 2005, det vil si at det ikke utføres mer behandling eller flere operasjoner. Likevel bruker man mye mer penger på å gjøre den samme jobben. Lønnsbudsjettet er overskredet med 90 millioner kroner, og det er en økning i forbruket på 20 millioner som ikke kan forklares ut fra aktiviteten.

Faugstad synes ikke det er underlig at styret nå setter på bremsene.

— Er det en sløsekultur på Haukeland?

— Det er et uttrykk jeg ikke vil bruke. Det er heller snakk om at man må få større bevissthet om kostnader på alle nivåer. Alle ansatte har nok ikke hatt en aktiv nok innstilling på det punktet. Det gjelder alt fra de helt små tingene som forbruket av kopper og kar til innleie av vikarer og deltidshjelp, sier Faugstad.

Pasientene skal skjermes

Hun er svært opptatt av at pasientene skal skjermes i den innstramningsprosessen sykehuset nå skal gjennomføre.

— Det er et klart og helt overordnet mål at pasientene ikke skal bli skadelidende i denne situasjonen, og jeg mener det er fullt mulig å få gjennomført ganske omfattende sparetiltak uten at det berører pasientene på noen måte, sier Faugstad.

Med umiddelbar virkning innføres det nå full ansettelsesstopp i Helse Bergen. Om stillingsstoppen har hatt effekt, vil man vurdere på neste møte i foretaksledelsen. Det skal avvikles 2. januar 2007.

Det er flere forhold som gjør at 2006-budsjettet ser ut til å sprekke med hele 145 millioner kroner.

— Noe av det ligger utenfor det Helse Bergen kan påvirke. Men overskridelsene på lønnsbudsjettet og overforbruket av forbruksvarer er absolutt noe som både ledere og menige ansatte kan gjøre noe med, sier Faugstad.

Billigere julebord

Her er noen av sparetiltakene som skal iverksettes ved siden av ansettelsesstoppen. Gevinsten skal bli på minst 50 millioner kroner:

  • Julebord i kantinen.
  • Stopp i innkjøp.
  • Færre reiser.
  • Stopp i vedlikehold.
  • Reduksjon i kursvirksomhet.
  • Slutt på innleide lokaler.
  • Vi kan ikke ta bort tradisjonen med julebord for de avdelingene som pleier å samle sine medarbeidere før jul, det er ikke det som velter Helse Bergens budsjett. Men jeg forlanger nøkternhet. Det er fullt mulig å holde julebord i sykehusets kantine, sier Faugstad.

Møter innomhus

Det er også mye å spare på leie av lokaler. Heretter skal det overhodet ikke leies møtelokaler utenfor sykehuset. Haukeland hotell (pasienthotellet) skal brukes i større utstrekning.

Er annet spareområde går på pasienttransport. Helse Bergen bruker omkring 100 millioner kroner i året på slik transport. Her kan det være mange millioner å spare på bedre planlegging og samordning av transportene, mener Faugstad.