— En høyhastighetsbane fra Oslo til Bergen og Haugesund er et glimrende miljøprosjekt. Det kan bidra at mange trafikanter velger i bane i stedet for bil og fly, sier Åge Rosnes i programkomiteen.Avstanden mellom Oslo og Bergen er den samme som mellom Brussel og Paris. Her har flytrafikken blitt redusert med 70 prosent etter at høyhastighetstoget kom i drift. - Det samme kan skje på strekningen mellom Oslo og Bergen, mener Rosnes.