I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO), slås det fast at europeerne blir fetere og fetere. Nå oppfordrer WHO de ansvarlige politikerne om å ta problemet på alvor. Og det kan trenges.

Europeere spiser usunt, beveger seg for lite og blir stadig fetere. Rapporten fra WHO er lite lystelig lesing, sett fra et sunnhetsperspektiv.

Feilernæring og overvekt kombineres med røyking og alkohol. Det fører til høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier og i verste fall til døden. Så mange som 300.000 EU-borgere dør årlig grunent dårlig kosthold, slår WHO fast.

Og det er mennene som er verst. Hele 40 prosent av EUs mannlige befolkning beskrives som overvektige. Tilsvarende tall for kvinnene er 30 prosent. Samtidig registreres det et stadig økende antall overvektige barn, og den andelen stiger i et foruroligende tempo.

Men det er ikke først og fremst forbrukerne som får skylden for at de propper i seg usunn mat. Ifølge WHO-rapporten styres nemlig kundenes valg av matprodukter i stor grad av pris og av hvilke produkter som er tilgjengelig.

WHO oppfordrer derfor til et langt tettere samarbeid mellom landbruk, matvareindustri, transportsektoren og detaljhandelen for å få til en utvikling av best mulige produkter.

I tillegg ber Verdens helseorganisasjon om at det settes inn større ressurser til opplysningsvirksomhet om hvor viktig det er å velge sunne matvarer.

Det er også et behov for å utdanne et større antall ernæringseksperter som kan gi råd og opplyse befolkningen om betydningen av fysisk aktivitet, heter det i rapporten.

FETE OG USUNNE: Europeiske menn blir stadig fetere.
FOTO: SCANPIX