For tre år siden kom rapporten som slaktet SFO. Veldig lite har blitt gjort siden da. Politikerne har prioritert skole og barnehage framfor hva barna gjør før og etter skoletid. Nå krever flere fagfolk en opprydning, skriver Dagbladet.

– SFO er på vei til å bli en oppbevaringsplass for barn. Det er ikke akseptabelt, sier nestleder hos Barneombudet, Knut Haanes.

Hver uke tilbringer over 133.000 norske barn timer før og etter skoletid på SFO. Men tilbudet er ofte dyrt og dårlig, og knappe ti prosent av de ansatte har godkjent lærer eller førskolelærerutdanning, viser tall fra Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG). I tillegg finnes ingen makspris og prisene svinger fra kommune til kommune.

– Dette er en negativ utvikling som må tas på alvor. Barna skal ikke møte et dårligere tilbud på SFO enn de gjør i barnehagen, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) avfeier kritikken og skylder på den forrige regjeringen.