Klokken 08.30 i går morges gikk det ut varslingsmelding til alle norske helseforetak. I slutten av juni døde to spedbarn som følge av gruppe B-streptokokksykdom. Til sammen åtte dødsfall fikk helsemyndighetene til å slå alarm. Gjennomsnittlig er det nemlig mellom 0-4 spedbarnsdødsfall i året som følge av infeksjonen.

— Det er veldig alvorlig at vi hittil har registrert åtte dødsfall av denne bakterien. Vi vil derfor umiddelbart starte en gjennomgang av helsevesenets rutiner for å se om det er noe vi kan gjøre annerledes for å hindre fremtidige dødsfall relatert til denne bakterien, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Rammer premature barn

  • Dette er en bakterie som koloniserer fødselsveiene hos mellom 15-20 % av gravide kvinner. Bare i et par tre tilfeller blant tusen fødsler, blir barna syke. Det ligger altså i tallene at bakterien er veldig vanlig, men at det er ganske uvanlig å bli syk. Bakterien er dessuten farligere for premature, det vil si, for tidlig fødte barn, forklarer seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken.

Seks av barna som døde er såkalt «tidlige dødsfall», det vil si dødsfall innenfor første leveuke. To av babyene døde da de var mellom to og tre måneder gamle.

Den økte dødeligheten kan skyldes at bakterien har forandret seg, og blitt mer aggressiv.

— Sosial- og helsedirektoratet varsler nå revurdering av rutinene for svangerskap- og fødselsomsorg. Hvilke tiltak vil Haukeland Universitetssykehus iverksette?

-Det er viktig å understreke at dette kan dreie seg om naturlige variasjoner slik som med meningokokk, smittsom hjernehinnebetennelse rundt 1980. Samtidig må vi aggressivt lete etter symptomer. Vi har lang tradisjon med lav terskel for undersøkelse i risikosituasjoner, og kommer til å skjerpe årvåkenheten ytterligere.

Reigstad bekrefter at ett av dødsfallene skjedde ved Haukeland sykehus, men kan ikke si mer om detaljene omkring dødsfallet.

Mor frisk, barnet sykt

Streptokokkinfeksjonen er ikke enkel å avsløre, og lar seg ikke oppdage gjennom rutinekontroll. En tredjedel av alle kvinner er bærere av bakterien, som kan overføres til barnet under fødselen. Bakterien kan også overføres gjennom morsmelk. Smitten lar seg vanskelig oppdage under svangerskapet, fordi mor kan være helt frisk.

— Blir barnet smittet i fosterlivet er de gjerne desperat syke ved fødselen. Andre har pustevansker og får ikke i seg mat.

Folkehelseinstituttet understreker at dette fortsatt er en sjelden tilstand, men oppfordrer til økt årvåkenhet på norske sykehus.

24 tilfeller av dødsbakterien har i år blitt meldt Folkehelseinstituttet. Dette antallet avviker ikke fra tidligere år. Men den markante økningen i antall dødsfall skal nå utredes.

— Vi må vente på analysen. Økningen høres dramatisk ut fordi dødstallene vanligvis er så lave. Men det kan dreie seg om spesielle kombinasjoner, for tidlige fødte barn med andre komplikasjoner, understreker overlege Terje Alsaker ved Nyfødtavdelingen.