Folkehelseinstituttet har funnet samme E. coli-bakterie hos tre barn som er blitt syke hittil i år, og ser på dette som et nasjonalt utbrudd.

Det første barnet ble sykt i januar, det andre i februar, og det tredje i mars, opplyser Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Ett av barna var en to år gammel gutt fra Nordfjordeid, som ble innlagt på Haukeland Universitetssjukehus i januar. Gutten døde etter to dager.

De to andre barna er fra henholdsvis Tromsø i Troms og Malvik i Sør-Trøndelag.

Barna har fått såkalt hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) etter smitte av E. coli 0157, også kalt ehec-bakterien. Når den ganske vanlige tarmbakterien E. coli opptrer i en gruppe som kalles ehec, kan den få svært alvorlige følger, som nyresvikt og dødsfall.

Har du spørsmål om E.coli? Les mer på Mattilsynets nettsider.

Mattilsynet og kommunehelsetjenesten har tidligere tatt prøver av alle barna i barnehagen der den syke gutten gikk. Dødsfallet ble sett på som en enkelthendelse. Nå mener altså Folkehelseinstituttet at det dreier seg om et nasjonalt sykdomsutbrudd.

Årsaken til utbruddet er foreløpig uviss. « Det er igangsatt en bred etterforskning der alle muligheter holdes åpne. Oppklaringsarbeidet ved slike smittetilfeller er tidkrevende og smittekilden blir ikke alltid funnet», skriver instituttet.

Dødelig smitte

Folkehelseinstituttet håper å kunne danne seg en teori om hva smittekilden kan være. Matsmittekomiteen og internasjonale nettverk er også koblet inn, ifølge Folkehelseinstituttet.

Prøver av matvarer blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Ved eventuelle funn av E. coli-bakterier i prøvene, sendes bakteriestammen til Folkehelseinstituttet for DNA-analyse for å avklare om bakteriestammen er den samme som i smittetilfellene.

For rundt tre år siden startet et smitteutbrudd som totalt rammet 18 personer – 16 av dem barn. Den gangen førte omhyggelig granskningsarbeid til at smittekilden ble lokalisert i spekepølse fra Gilde. Ett barn mistet livet.

Barna i barnehagen der toåringen fra Nordfjordeid gikk, ble testet for E.coli. Det samme ble familien hans.