Arbeidsbilen hans er en Mercedes Sprinter med en tillatt totalvekt på 3550 kg, femti kg over grensen mellom varebil og lett lastebil.

Bomselskapene skiller bare mellom biler med tillatt totalvekt over og under 3500 kg, og det betyr at Finsås må betale samme takst som vogntog og semitrailere. Slikt blir det fort penger av når du er håndverker og gjerne passerer bomstasjoner mange ganger hver eneste dag.

– I fjor brukte jeg 17.000 kroner på bompenger, sier rørleggeren oppgitt.

Gjennom bomringen i Bergen må Finsås betale dobbelt så mye som kolleger med 50 kg lettere bil. Flere bomstrekninger har langt større prisforskjell.

Over Osterøybrua er taksten for varebiler 62 kroner, mens lett lastebil koster mer enn tre ganger så mye – 206 kroner pr. passering. På Trekantsambandet er forskjellen like stor; 85 kroner for varebil, 270 kroner for lett lastebil.

Nye dempere

Nå sender rørleggeren bilen sin på slankekur for å komme under den magiske grensen. I virkeligheten er det ikke engang nødvendig å redusere vekten på bilen, det eneste som kreves er at den tillatte totalvekten i vognkortet reduseres til under 3500 kg.

For bilen til Finsås var ikke operasjonen verre enn at støtdemperne ble skiftet, så var den forvandlet fra lett lastebil til varebil.

– Det koster meg drøyt fire tusen kroner, men det er i hvert fall en engangskostnad, sier Finsås, som kjenner til flere andre håndverkere som gjør det samme med sine biler.

Fysisk inngrep

– Som regel er det en fysisk forandring som må gjøres, sier Eirik Lohne hos Bertel O. Steen i Åsane, der endringene på bilen til Finsås ble utført.

Han understreker at endringen må utføres av et autorisert verksted. Myndighetene krever at nedklassingen følger en nøye dokumentert fremgangsmåte, som må være godkjent av bilprodusenten.

Godkjenningen må imidlertid være i orden for hver enkelt bil, det holder ikke at en helt identisk bil har fått godkjent vektendringen tidligere.

Gjelder ikke alle

Lars Harald Drange er faggruppeleder for kjøretøy hos Statens vegvesen i Bergen. Han ser en god del biler som blir nedklasset på denne måten.

– Vi har i hvert fall et par stykker i uken her hos oss, sier han.

Ifølge Drange er reduserte bompengeutgifter langt fra den eneste grunnen til at mange ønsker å nedklasse biler som er i grenselandet mellom varebil og lett lastebil. Endringen har flere fordeler:

  • Slipper fartssperre som begrenser farten til 80–90 km i timen.
  • Slipper å ta hensyn til kjøre— og hviletid.
  • EU-kontroll hvert andre år, i motsetning til lett lastebil som må kontrolleres årlig.Drange understreker at ikke alle lette lastebiler kan gjøres om til varebil med et par enkle håndgrep.

– De bilene det blir gjort med, er de som er ment som varebiler i utgangspunktet, sier han.

Hvis bilprodusenten ikke kan eller vil godkjenne endringene, kommer bileieren ingen vei. Dette gjelder spesielt amerikanske varebiler og store firehjulstrekkere.

BLIR LETTERE: Rørlegger Kurt Finsås reduserer bompengeutgiftene til under det halve ved å gjøre bilen litt lettere.
Jan Oklum