En slik type slalåm vil naturlig nok bli en krevende øvelse. Det er slett ikke sikkert at man kommer i mål før fristen for å avgi innstilling, som er satt til neste fredag.

Men med finanspolitikeren Jan Tore Sanner (H) i spissen vil regjeringspartiene gjøre sitt ytterste for å kjøpslå delvis med Ap og delvis med Frp.

Hill-Marta Solberg reagerte positivt og sa at Arbeiderpartiet er villig til samtaler om enkeltposter i det reviderte nasjonalbudsjettet, etter at det i går ble brudd mellom Ap og regjeringspartiene med sikte på å lage en omfattende budsjettavtale.

Kutt i kontantstøtten

— Det er den politiske avstanden som er for stor til at vi kan få en avtale, konstaterte Sanner etter å ha snakket med Ap-fraksjonen i førti minutter.

Solberg nikket bekreftende. Hun sa at det var nødvendig for Arbeiderpartiet å få noen av sine merkesaker på plass, ellers ville man bli gjort ansvarlig for betydelige deler av regjeringens politikk.

Hun hevdet videre at hennes parti har gjort «et ærlig og helhjertet forsøk» på å få i stand forhandlinger, og det var ikke lagt frem noe forslag som innebærer kutt i regjeringens hjertesaker.

Men etter det Bergens Tidende forstår er en viss reduksjon i kontantstøtten blant kravene. Det er uspiselig spesielt for KrF.

Større kamp mot ledighet

Arbeiderpartiet er dessuten ivrig etter å få dannet et gassrørselskap med regjeringens støtte. Med en egenkapital på tre milliarder kroner skal gassen bl.a. brukes til industriformål i Grenland-distriktet, slik BT skrev i går. Et slikt opplegg motsetter regjeringspartiene seg.

Fra Arbeiderpartiets side er det også et krav om å avsette langt større midler til å bekjempe ledigheten enn det som fremgår av revidert nasjonalbudsjett. Her er regjeringspartiene villig til å forsøke å nå frem til enighet. Jan Tore Sanner sa det slik da bruddet var et faktum:

— Vi er enige om at kampen mot ledighet er viktigst.

Dermed signaliserte han at regjeringen har mye å gå på når samtaler om enkeltposter starter for fullt kommende tirsdag.

Pinse-politikk

Men selv i pinsehelgen blir det arbeid med budsjettet. Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann, Ingebrigt S. Sørfonn, sier i hvert fall til BT at han regner med å være på plass i Stortinget 2. pinsedag for å ha samtaler med de andre i regjeringsfraksjonen.

Fra regjeringens side blir det ikke lagt skjul på at trygdeoppgjøret vil vanskeliggjøre den planlagte slalåmkjøringen. Når opposisjonspartiene krever en halv milliard mer til pensjonistene enn det statsråd Victor D. Norman har å by på, må beløpet dekkes inn på andre måter i revidert budsjett.

Den såkalte slalåmkjøringen blir derfor ekstra vanskelig. Regjeringspartiene er forberedt på at ved å forhandle dels med Frp og dels med Ap risikerer man at utgiftsveksten blir langt høyere enn viljen til å skaffe inndekning. Budsjettbalansen blir med andre ord svekket. Det nekter finansminister Per-Kristian Foss bestemt å godta.