— MUFerne er en gruppe som har kommet uheldig ut over lang tid. De har vært kasteballer i systemet i flere år, sier Graver.

Jussprofessoren ledet utvalget som gransket UDI-skandalen i 2006. Rapporten førte til at Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg som UDI-direktør.

«Beslutningsvegring»

I ettertid har MUFerne fått behandlet søknadene på nytt. Flesteparten av dem som først fikk innvilget opphold, har nå fått avslag. Mange av dem har vært i Norge i ni år.

«Disse menneskene er blitt rammet av en lang historie av politisk og administrativ beslutningsvegring, maktkamp og demonstrasjonsbehov», skrev Graver i et innlegg i Dagbladet tidligere i år.

Han mener departementet bør la jussen fare og gi alle opphold.

— Du ledet granskingsutvalget som kom med sterk kritikk av UDI. Hvilket ansvar har du selv for MUFernes skjebne?

— Hvis man leser rapporten vår, fremgår det der at vi synes forskriften fra Erna Solberg i 2005 var unødvendig streng. Men når man sitter i et forvaltningsorgan er man forpliktet til å følge retningslinjene fra departementet. Det var det vi påpekte i rapporten, sier Graver.

Han mener det er forståelig at statsråd Bjarne Håkon Hanssen ikke ga et generelt amnesti til MUFerne da UDI-skandalen var et faktum, på grunn av den politiske situasjonen. Graver tror heller ikke UDI eller Utlendingsnemnda har noe annet valg enn å kaste kurderne ut.

- Annenrangs mennesker

— Min henstilling til å la MUFerne bli er rettet mot departementet. Mange irakere er uforskyldt kommet opp i en svært vanskelig situasjon, sier Graver.

Det er ikke bare Graver som mener at MUFerne bør få bli. Justisdepartementets lovavdeling har påpekt at UDI var i sin fulle rett til å utøve skjønn. Advokatforeningen, NOAS og flere juridiske eksperter har tatt til orde for amnesti.

En av dem er Advokatforeningens leder for asyl- og flyktningrett, Arild Humlen.

— Når søknadene nå blir behandlet på nytt, er forvaltningen redd for ikke å oppfylle departementets forventninger om at MUFerne skal ut. Med tanke på politikernes dramatiske reaksjon forrige gang søknadene ble innvilget, er det grunn til å tro at det ikke skjer en reell saksbehandling denne gangen, sier Humlen.

Han mener det er sterkt betenkelig at utlendingsfeltet blir styrt gjennom politiske signaler fra enkeltpersoner.

— Det gir enkeltpolitikere et uheldig eierskap til forvaltningen. Byråkratiet skal styres på demokratisk måte, gjennom regelverk og forskrifter, ikke gjennom utspill fra statsråder, sier Humlen.

Han mener Bjarne Håkon Hanssen og Erna Solberg har det hele og fulle ansvaret for MUFernes skjebne.

— Disse kurderne er blitt behandlet som annenrangs mennesker i mange år. Én myndighet har gitt dem berettigede forventninger om at de skulle få bli i Norge, mens en annen har nektet dem opphold. De har opplevd en uforutsigbarhet som nesten ikke er til å leve med. De fleste har jobb, hus og hjem i Norge, og er godt integrert. De burde for lengst ha fått opphold, sier Humlen.

Les mer om UDI-skandalen i dagens BT.

Trond Sørås (ARKIV)