Det er Sintef Bygg og miljø som har evaluert planleggingen og gjennomføringen av kampanjene, med særlig kritisk blikk på den viktige informasjonsdelen i disse trafikk-kampanjene.

— Det er ikke til å legge skjul på at kvaliteten ikke står i forhold til innsatsen på dette viktige området, sier Sintef-forsker Lillian Fjerdingen til Bergens Tidende.

Ikke akkurat stå-karakter

Og det er ikke akkurat stå-karakterer Sintef utsteder når de skriver i sin forskerkonklusjon: «Statens vegvesen kan få langt mer ut av trafikksikkerhetskampanjene sine. Undersøkelsen blottla mangelfull organisering, manglende kompetanse, egenrådige ildsjeler, ødeleggende maktkamper og kostbare misforståelser.»

— Vi peker på i alt fem kritiske faktorer som er avgjørende for at slike kampanjer skal bli vellykket; organiseringen, kompetansen, engasjementet, maktkampen mellom deltakerne og informasjonsflyten, sier forsker Fjerdingen.

Tar selvkritikk

— Vi tar Sintef-kritikken alvorlig. Vegdirektoratet har selv bedt om denne «granskingen» fra Sintef. Nå vil vi gjøre oss nytte av denne, særlig i informasjonsdelen av den nye handlingsplanen for trafikksikkerhet, sier sjefingeniør Bjørn Kåre Steinset i Trafikkavdelingen, Vegdirektoratet, til Bergens Tidende.

— Jeg er ikke overrasket over Sintef-kritikken. Trygg Trafikk er en del av bildet, og må ta sin del av skylden. Nå må vi må ta lærdom av manglene som er blitt avdekket av Sintef, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

Vegvesenet, Politiet og Trygg Trafikk har nylig lagt frem en felles handlingsplan for å redusere antall drepte og skadde i trafikken. Planen omfatter tiltak rettet både mot vegnettet, kjøretøyene og trafikantene.

Politidirektør Ingelin Killengreen sier dette om den felles handlingsplanen for trafikksikkerhet:

— Vi påvirker trafikantenes handlingsmønster ved å være på veiene, der hvor folk er. Da forstår trafikantene at oppdagelsesrisikoen er stor dersom de skulle fristes til å gjøre noe galt.