De nye reglene krever at alle sauefjøs med flere enn 30 sauer skal ha brannalarmer. Bonde Reidun Lie i Jordalen i Eidsvåg har så langt slaktet 15 dyr av flokken på 50 og vil redusere besetningen med ytterligere fem dyr før 1. januar. På den måten unngår hun en regning på minst 20.000 kroner for installasjon av brannalarm.

– Skulle vi satt inn brannvarslingsanlegg med den buskapen vi har nå, måtte vi ha lånt penger. Vi tjener jo ikke penger på disse sauene, sier Lie til NRK.

Norges bondelag reagerer innføringen av de nye reglene og vil ha en to års utsettelse slik at de kan analysere hvor stor risikoen for brann er i norske sauefjøs.

– Vi vil heller bruke penger på å redusere faren for brann i fjøsene i stedet for at bøndene må bruke penger på brannvarslingsanlegg som kanskje ikke oppstår, sier Lars Petter Taule i Hordaland Bondelag.