— Her er det brukt relativt mye penger på foretak som ikke vi kan se gir resultater, sier professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark til NTB.

Nordahl har ledet arbeidet med rapporten «Forebyggende innsatser i skolen», som er utarbeidet på bestilling fra Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Rapporten regelrett slakter elleve av de 29 programmene som er lagt under lupen. Samtlige dreier seg rusforebygging og er alle, bortsett fra et, drevet av frivillige organisasjoner.

— De anvender ikke den kunnskapen vi har i dag om hvordan vi kan endre barn og unges atferd i en positiv retning, og er i for stor grad bygd på gode intensjoner og ideologiske standpunkter, sier Nordahl.

Rapporten advarer til og med om at enkelte program kan være «direkte skadelige for barn og unge». Bare to av de elleve programmene rapporten mener har dokumenter effekt dreier seg om rus, mens to programmer havner i en mellomkategori.

— Dette feltet har i for liten grad anvendt tilgjengelig kunnskap og det er i for liten grad gjennomført evalueringer. Men det er noen gode program også her, og de burde vi kanskje satse mer på, sier Nordahl.