— Terje Riis-Johansens kjempeproblem er at han har skapt så store forventninger som ikke innfris, sier Sponheim.

Han er derfor ikke overrasket over at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene med staten.

— Det er et enormt avvik mellom det som ble lovet på forhånd og det som kom på bordet. Det er som om Riis-Johansens to hjernehalvdeler ikke er helt koordinert, sier Sponheim, som tror at Småbrukarlaget hadde godtatt avtalen dersom det var han som hadde lagt den fram.

— Jeg tror de hadde gjort det fordi jeg hadde vært ærlig på hva jeg ville gjøre, sier Venstre-lederen.

Norges Bondelag og staten kom tirsdag kveld til enighet i jordbruksforhandlingene. Noen timer tidligere valgte Småbrukarlaget å bryte forhandlingene.

Avviser kursendring Sponheim avviser at årets jordbruksavtale representerer noen kursendring i forhold til den landbrukspolitikken han sto i spissen for.

— Det er det reneste tøv. Denne avtalen kunne jeg lagt fram, sier Sponheim til NTB.

— At profilen er endret, det er helt sikkert, sa landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) til NTB da Bondelaget hadde sagt ja til avtalen tirsdag kveld.

Partene ble enige om en inntektsøkning på 6,5 prosent eller om lag 14.100 kroner i gjennomsnitt per årsverk.

Riis-Johansen sa at avtalen har et større fokus på de små- og mellomstore brukene enn ved tidligere oppgjør.

— Vi har lagt mye av de tilskuddene som blir gitt i bunnen, til de minste. Skatteopplegget, som er en del av avtalen, har en profil som gjør at de med de minste inntektene får de største skattelettelsene, sa Sp-statsråden.

Brøt Leder Anne Osland i Norges Bonde- og Småbrukarlag ser derimot ingen kursendring.

— Dette er en politikk som er bygget på akkurat den samme malen som den politikken vi har hatt de siste fire årene. Her favoriseres de største brukene og det legges opp til en sterkere strukturendring – at en skal produsere på færre bruk og større bruk, sier en svært skuffet Osland til NTB.

— Jeg stiller meg uforstående til den påstanden. Man skal svært langt tilbake i tid for å se et oppgjør som har en så god profil i forhold til å ta vare på små- og mellomstore bruk. Det er bare å se på skatteopplegget, så ser du at vi her tar utgangspunkt i de som har små inntekter, svarer Riis-Johansen.