Stortinget behandlet onsdag den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, men kompromisset internt i regjeringen tidligere på våren, fjernet det politiske sprengstoffet i saken.

Kunnskapsinnhentingen skal pågå fram til valget i 2013, da konsekvensutredning, med påfølgende åpning for petroleumsvirksomhet, kommer igjen med full tyngde.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) roste under debatten det kompromisset som er inngått mellom de tre regjeringspartiene og KrF/Venstre.

— Fem partier er gått sammen om et nasjonalt kompromiss mellom vekst og vern, sa Solheim.

Høyre og Frp står alene om å ville starte en konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet for områdene Nordland VII, Troms II og de uåpnede dele av Nordland IV, V og VI.

— Det Solheim skryter av å ha fått til, er en nasjonal utsettelse, ikke et nasjonalt kompromiss, framholdt Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup. Han mente at en rekke Ap-politikere fra Nord-Norge egentlig vil komme i gang så snart som mulig, men at de holdes tilbake av SV og Sp.