• Det er rundt 990.000 lovleg, registrerte hagler, rifler, revolverar og pistolar i Noreg.
  • Det er rundt 500.000-600.000 uregistrerte hagler (skaffa før 1. oktober 1990)
  • Heimevernet har rundt 70.000 utplasserte AG3-gevær, MP5-maskinpistolar og P80-pistolar.
  • I tillegg kjem eit ukjend, men truleg stort tal illegale våpen.
  • Trøndelagsfylka har størst våpentettleiken i landet. Kvar tredje trønder har våpen

KJELDER: Politidirektoratet, Forsvaret, Kriminalpolitisentralen