JONE LAUGALANDFrogner

Dette kom fra under Per Orderuds forklaring i retten fredag.

Han hadde fått full forklaring på julaften på hva som hadde skjedd da Kristin Kirkemo Haukeland hadde fyrt av et skudd inne i huset dagen før. Veronica og Per ble enig om ikke å si noe om dette av hensyn til Kristins problemer med å beholde omsorgen for sin sønn.

Per Orderud mente det var dumt av han å holde tett om skyteepisoden under hele varetektsperioden. Men han mente at han ville tape troverdighet på å endre forklaring. Dessuten var han sikker på at han ikke ville bli tiltalt for drapene på sine nærmeste slektninger.