TRINE EILERTSENtrine.eilertsen@bt.no * Bønder blir oppfordret til ikke å møtes fysisk, men basere all kontakt på telefon eller e-post.* 11 norske husdyrbesetninger er pålagt isolasjon fordi en britisk saueklipper har vært innom gårdene. * Det er innført forbud mot å bruke eller omsette matavfall fra private husholdninger som ftr til klovdyr.* Passasjerer til og fra Storbritannia må desinfisere sko og medbrakte biler. Britiske tilstander Dette er bare småtterier sammenliknet med hva vi kan forvente oss dersom sykdommen skulle slå ut i Norge. Fylkesveterinærens kontor beskriver britiske tilstander dersom det skulle oppstå mistanke om at noen dyr i Norge skulle være smittet av munn— og klovsyke:Gården der dyret blir oppdaget isoleres fullstendig. Hele besetningen slaktes ned umiddelbart. Alle spor fra gården i dagene forut for utbruddet kartlegges. Sykdommen har en inkubasjonstid på en til fire dager.Slakterier og meierier vil kontrolleres i forhold til gården det gjelder. Har de mottatt kjøtt eller melk fra en gård med smitte, slås det full alarm. Bevegelsene til eventuelle fjøsavløsere kartlegges også. De kan ta smitten med seg fra en gård til en annen.Forbrukerne vil i første omgang merke at flere veier er stengt for trafikk. Det blir også restriksjoner på større forsamlinger av mennesker i området der smitte er påvist. Egen post på statsbudsjettet Vigleik Skeie på Fylkesveterinærens kontor opplyser at det finnes en egen post på statsbudsjettet for slike situasjoner. Dermed bør det ikke stå på ressursene hvis alarmen skulle gå.