Metkel Betew, Ikmet Kodzadziku, Alf Henrik Christensen og Thomas Thendrup nekter alle skyld for å ha deltatt i Nokas-ranet.

I dag får de vite om juryen har trodd dem.

I sin rettsbelæring gikk lagmann Daniel Lunde til dels langt i å vurdere bevisene mot de fire. Han understreket at det ikke går an å se bort fra DNA-bevis, og gikk særlig for Metkel Betew inn på hvordan DNA-funnene i saken må vurderes. Samtidig understreket han at DNA må ses som en del av hele bevisbildet juryen skal ta stilling til.

DNA-funn

Metkel Betew har lagt igjen sitt DNA blant annet på toalettsetet i leiligheten der flere ranere søkte tilflukt etter anslaget mot Nokas. Hans DNA er også funnet på ransvåpen.

Ikmet Kodzadzikus DNA er funnet på en sneip i en bil som knyttes til ransplanleggingen, mens Thomas Thendrups DNA er funnet på en hanske sammen med ransutstyr på William Pettersens båt i Drammensfjorden.

Det finnes ikke DNA-funn fra Alf Henrik Christensen, som aktoratet mener var ranernes sjåfør. De mener likevel han kan knyttes til ranet gjennom en lang rekke indisier.

Juryformann Henning Aastvedt starter klokken 10 opplesingen av juryens svar på 41 spørsmål om skyld og uskyld.

Seks eller flere ja

For at en tiltalt skal finnes skyldig, må mer enn seks jurymedlemmer ha svart ja på skyldspørsmålet.

Juryens kjennelse er i utgangspunktet den endelige avgjørelsen av skyldspørsmålet, bare straffutmålingen og eventuelle saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse kan ankes til Høyesterett.

Fagdommerne kan imidlertid sette juryens kjennelse til side, dersom de mener avgjørelsen er feil. Da må saken behandles på nytt i lagmannsretten, med ny dommersammensetning.

FÅR SVAR: Ikmet Kodzadziku, Alf Henrik Christensen, Thomas Thendrup og Metkel Betew nekter skyld for Nokas-ranet. I dag kommer juryens svar på om de er blitt trodd.
AVGJØR: Fem kvinner og fem menn skal i dag si sitt om skyld og uskyld. Her er juryen fotografert i forbindelse med rettsbelæringen tidligere i uken.
Hansen, Alf Ove
FERDIGE: Juryen forlot i går rettslokalene ved 17-tiden. Da var de de eneste ti som visste hva avgjørelsen blir. I dag avslører de hemmeligheten.
Hansen, Alf Ove
VENTER: Ikmet Kodzadziku nekter skyld.
Trond Sørås
VENTER: Metkel Betew nekter skyld.
SCANPIX
VENTER: Ale Henrik Christensen nekter skyld.
Trond Sørås
VENTER: Thomas Thendrup nekter skyld.