Det er i et tilsvar til Sør-Østerdal tingrett at staten ved regjeringsadvokaten skriver at "den utløsende årsak til ulykken er nordgående togs kjøring mot rødt lys", skriver Hamar Arbeiderblad.

Konklusjonen settes frem i forbindelse med en pågående krangel om forsikringsoppgjøret etter tragedien som kostet 19 menneskeliv. Forsikringsselskapet Vesta har saksøkt staten og Jernbaneverket for 55 millioner kroner i kjølvannet av ulykken på Røros-banen i januar 2000. Partene har lenge forhandlet om oppgjøret, som nå kan havne i retten.

Både lokomotivmannsforbundet og pårørende synes det er vondt at staten gjør den ene lokføreren til syndebukk, til tross for at verken politiet eller den regjeringsoppnevnte Groth-kommisjonen har konkludert med dette.

(NTB)