Riksrevisor Jørgen Kosmo offentliggjorde onsdag rapporten om uberettigede pensjonsutbetalinger til seks stortingsrepresentanter. Samtidig frasa han seg ethvert ansvar for det som Riksrevisjonen mener har skjedd.

Lederen i Stortingets pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen (Ap), vil heller ikke påta seg ansvaret for utbetalingene fordi han mener den spesielle ordningen som bare omfatter noen få representanter, er bygd på tillit til den enkelte.

De seks enkeltpersonene som etter hvert er blitt godt kjent gjennom mediene, er på sin side overbevist om at de ikke har gjort noe galt, og at de pensjonsutbetalingene de har fått fram til de fylte 65 år har vært berettiget.

I flere TV-debatter onsdag kveld sa Jørgen Kosmo at de seks egentlig ikke burde hatt noen pensjon etter 75-årsregelen fordi de var arbeidsføre og hadde jobb å gå til. Ordningen som ble innført for snart 50 år siden, var ment som et sikkerhetsnett for representanter som var for gamle til å få seg jobb utenfor Stortinget, men for unge til å få den ordinære pensjonen.

– De seks hadde alle jobber å gå til, sa Kosmo.

Over to millioner

Selv om Riksrevisjonen sladdet navnene på de seks, ble det etter hvert klart hvem som hadde fått de forskjellige beløpene. Ifølge Dagsavisen er det tidligere parlamentarisk leder i Høyre Anders Tallerås som har mottatt ventepensjon i flest år og følgelig kommet opp i over to millioner kroner.

Arbeiderpartiets Erik Dalheim har fått rundt 1,3 millioner, men i likhet med Talleraas og de andre hevder han at det er feil når Riksrevisjonen påstår at utbetalingene er uberettigede.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har allerede betalt tilbake pensjon Riksrevisjonen mener var uberettiget, men han har ikke betalt alt, ifølge revisorene.

Ny ordning

Saken er overført til Stortingets administrasjon der man gjennomgår tallene for de seks på ny. De øvrige 13 som får slik ventepensjon, har ikke Riksrevisjonen hatt innvendinger mot.

Utvalget som utreder en ny ordning for Stortingets pensjonssystem, skal legge fram sine forslag i januar. Lederen i utvalget, Sigbjørn Johnsen, sier til NTB at han mener de som står bak pensjonsforliket, må sørge for at også Stortingets pensjonsordning blir vedtatt før valget i 2009. Johnsen mener prinsippene fra den store pensjonskommisjonen må legges til grunn også for ordningen som omfatter stortingsrepresentanter, statsråder og dommere i Høyesterett.

Systemet

De seks som er blitt omtalt som juksemakere, har reagert sterkt på behandlingen de har fått. Ingen av dem var kjent med Riksrevisjonens rapport på forhånd. Det var heller ikke Stortingets presidentskap eller det utvalget Johnsen leder.

Ingen vil ta ansvaret for å ha lekket saken til Dagsavisen. Riksrevisor Jørgen Kosmo beklager at den er blitt offentliggjort. Han sa onsdag at kritikken er rettet mot systemet, ikke den enkelte.

– Det er Stortingets sak å avklare forholdet til tidligere representanter som har søkt om denne pensjonen, sier Kosmo. At det ikke har skjedd, skyldes blant annet at pensjonsstyrets leder ikke fikk tid til å realitetsbehandle rapporten før den sto på trykk i Dagsavisen.

Hva mener du om pensjonssaken? Si din mening under!

Larsen, Håkon Mosvold
Larsen, Håkon Mosvold