TORSTEIN STANGENES

EINAR H. G. SPANG

— Seims oppfatning er at Uppstrøm blander sammen og roter, sier Seims advokat Trygve Staff til BT.

I går sendte borevisor Jan Levin en rapport om Carl Fredrik Seims konkursrammete selskap Njari til Bergen byfogdembete. Njari var selskapet Seim og Tor Arne Uppstrøm brukte til å kjøpe Mjellem & Karlsen i 2002.

I rapporten får vi for første gang Tor Arne Uppstrøms kommentar til mye av det som har foregått rundt han selv, Seim og Mjellem'en fra tiden rundt oppkjøpet og de neste to årene.

Uppstrøm legger all skyld på sin tidligere forretningspartner Seim, til tross for at andre involverte mener Uppstrøm var den mest aktive av de to.

Ble frontet som interessent

Til borevisor Levin skriver han blant annet: «Som de ganske riktig redegjør for, var det Seim som var den aktive part i forhandlingene som førte frem til ervervet av MKK».

MKK er forkortelse for Mjellem & Karlsen-konsernet.

Problemet er bare at borevisoren ikke har påstått noe slikt. Tvert imot siterer han et brev som er skrevet på vegne av selger Helge Stokke:

«Helge Stokke hadde forventet en avtale undertegnet av Tor Arne Uppstrøm på vegne av Njari Holding. Dette med bakgrunn i at det er Uppstrøm Geir Jarle Dale har frontet som interessent.»

BT har tidligere skrevet at Seim sier han hadde lyst til å trekke seg fra kjøpet når ingen bank ville finansiere det, men at Uppstrøm overtalte han til å fortsette.

«Det var snarere slik at Seim overtalte Uppstrøm enn omvendt», skriver Uppstrøms advokat Erling O. Lyngtveit.

Bestilte slakterapport

13 dager etter overtakelsen av Mjellem & Karlsen-konsernet, har Schjødt-advokat Morten Foros Krohnstad laget en utredning om festekontrakten på Marineholmen. Der kommer det frem at Mjellem'en kan tvinge grunneier Franz Mjellem til å godta boligbygging på tomten hvis verftet slås konkurs.

Utredningen sendes til Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling AS. Oppdragsgiver ifølge Seim: Tor Arne Uppstrøm.

Salget av verftsområdet på Marineholmen til Vågen Brygge Invest ble styrt av Seim, ifølge Uppstrøm.

Mekleren Geir Jarle Dale har en annen oppfatning. Han opplyser til borevisor at Uppstrøm var aktiv i denne prosessen på lik linje med Seim.

Salgskontrakten ble senere annullert.

- Uppstrøm var naiv

Uppstrøms advokat skriver også: «Det må med beklagelse medgis at Tor Arne Uppstrøm nok utviste stor grad av naivitet da han ut fra ren magefølelse kom til at Seim ikke bare var en sympatisk om fremadstrebende ung forretningsmann, men også anså ham for å være kompetent innen økonomistyring og regnskapsforståelse. Uppstrøm selv har ingen slik utdannelse eller yrkesbakgrunn som gjorde det mulig for ham på noe tidspunkt å forutse hvilken katastrofe som var under oppseiling. Det er en fattig trøst i ettertid å erfare at også andre og langt mer kompetente personer har gått på limpinnen, ved å tiltro Seim egenskaper og målsettinger han slett ikke hadde».

Selv om Uppstrøms påstår at han lite visste om det som foregikk, har det i perioder vært flere telefonsamtaler mellom Uppstrøm og advokat Krohnstad, som både jobbet for Mjellem'en og Vågen Brygge Invest. Til tross for dette påstår Uppstrøm han trodde det var Seim som eide Vågen Brygge Invest. Det har han for øvrig aldri gjort. Også administrasjonen i Mjellem & Karlsen oppfatter det som om Uppstrøm var svært aktiv.

Seim roser borevisoren

— Seim har ikke lyst til å begi seg inn på noen offentlig skittentøyvask. Det han sier er at han har inntrykk av at Uppstrøm prøver å redde sitt eget skinn. Seims oppfatning er at Uppstrøm blander sammen og roter, sier Seims advokat Trygve Staff.

— Hva med Uppstrøms påstander om at Seim var den aktive av dem?

— På bakgrunn av det Seim ellers vet, er han ikke urolig for at Uppstrøm går ut som han gjør, sier Staff.

Han legger til at Seims inntrykk er at borevisor har gjort et grundig og samvittighetsfullt arbeid med rapporten, men at Seim er uenig i noen av forholdene som er omtalt, uten at han vil si hvilke.

BT fikk ikke kontakt med Seim i går.

MENER UPPSTRØM BLØFFER: - Tor Arne Uppstrøms forklaring er på vesentlige punkter direkte feil og sterkt misvisende, skriver Carl Fredrik Seim. <br/>ARKIVFOTO: VEGAR VALDE
MENER SEIM HAR SKYLDEN: - Det er en fattig trøst at også andre og langt mer kompetente personer har gått på limpinnen ved å tiltro Seim egenskaper og målsettinger han slett ikke hadde, skriver Uppstrøm, her sammen med Gunn Aarøe Uppstrøm. <br/>ARKIVFOTO: SCANPIX