— Grunnen til at denne situasjonen er oppstått er at Vesta har forskutteringen av erstatningsoppgjøret. Det er unødvendig at Vesta bare har utbetalt 350.000 kroner til en klient de vet har krav på mange millioner kroner.

Lexau mener det er Holm som har forsinket erstatningssaken.

- Mye arbeid

Han sier tiden som så langt er brukt på erstatningssaken har vært nødvendig. Det fordi det tar lang tid å få oversikt over hvor store tap og kostnader Liu vil ha i fremtiden.

Advokaten sier også det har vært enighet om å søke oppholdstillatelse, noe som har forsinket erstatningsoppgjøret ytterligere.

Likevel, sier han, har det kunnet oppstått misforståelser.

— Det skjedde mye på kontoret i en periode, og i tillegg ble min sekretær syk. I den perioden kom Liu og ville ha et møte hver uke. Det var ikke nødvendig, og ville bare gjort regningen større. Jeg har mange andre saker, og kan ikke slippe alt annet jeg har i hendene for dette.

Lexau sier også at han har brukt mye tid han ikke har krevd penger for.

— Jeg har måttet forklare situasjonen til en rekke personer. I tillegg må jeg forklare alt til Liu en rekke ganger på grunn av skaden. Jeg har tatt meg godt av ham, sier Lexau og legger til at kontoret hans har gitt personlig støtte langt utover vanlig advokatarbeid.

Han sier også at Holm er usaklig og upresis.

Det skjer etter at Holm onsdag tilbød en ordning der saksdokumentene ble utlevert, og at disiplinærutvalget skulle avgjøre Lexaus eventuelle restsalær.

Slipper å betale

— I brevet skriver han at han er kommet med tilbudet tidligere. Det har han ikke gjort. Tvert imot har jeg gitt ham et tilbud om hvordan vi kan løse dette spørsmålet. Isteden trekker han meg for retten og skaper masse idiotisk og kostbart advokatarbeid.

Han legger til at han etter Advokatforskriften har full rett til å holde tilbake dokumentene når han har salær til gode.

— Det som forsinker saken nå, er advokatbyttet. Og det kom fordi en tredje person har blandet seg inn i en sak han ikke har greie på.

Olaf Holm sier Lexaus fremstilling er gal.

— Det er direkte frekt å si at advokatbyttet har forsinket saken. Det er Lexaus standpunkt som har ført til dette.

Men ett lyspunkt finnes det iallfall for Liu Zheng. Den pågående advokatkonflikten skal ikke koste ham noe ekstra:

— Arbeidet i denne tvisten vil ikke bli fakturert ham. Jeg har søkt om fri sakførsel. Dersom vi ikke får det, vil jeg ta risikoen selv, sier Holm.