49-åringen har tre barn på 12, 13 og 15 år med samme kvinne, og fra 1997 til 2007 betalte han nesten ikke barnebidrag, skriver NRK.

I Fredrikstad tingrett ble det lagt fram utskrifter av ligningen for årene 1997 til 2006. Ligningen viste ifølge retten at mannen hadde midler nok til å betale bidrag i denne perioden.

«I denne sak synes det å være hevet over tvil at tiltalte gjennomgående har hatt god nok inntekt til å betale bidrag. Det er betalingsviljen det har skortet på», står det i domspapirene.

I tillegg til fengselsoppholdet er mannen også idømt sakskostnader på 3.000 kroner.