Siden regjeringsskiftet i fjor høst har arbeidstakerorganisasjonene YS, Akademikerne og Unio funnet flere eksempler på at LO har fått spesialbehandling av regjeringen.

  • I fjor høst ble utkastet til ny arbeidsmiljølov sendt til LO før de andre organisasjonene i arbeidslivet, som bare fikk to dager til å svare.
  • I diskusjonen om forlengelsen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) startet arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen samtaler med LO og NHO før de andre.
  • Bondevik-regjeringen lovet at YS, Akademikerne og Unio skulle få delta i de årlige trygdeforhandlingene. Stoltenberg-regjeringen ønsker derimot at LO fortsatt skal være den eneste arbeidstakerorganisasjonen i forhandlingene.
  • LO er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som er med i et ekspertutvalg som skal vurdere uførepensjonene.

På bakgrunn av blant annet disse punktene sendte de tre organisasjonen et brev til regjeringen i januar, der de ba om et møte.

— Ryddet opp

I går ble ønsket oppfylt. YS-leder Randi G. Bjørgen, Akademikernes leder Christl Kvam og Unio-leder Anders Folkestad møtte statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga på Statsministerens kontor. En time var satt av til møtet, men partene gjorde seg ferdige på drøye tre kvarter.

— Vi har hatt et viktig og hyggelig og godt møte. Mitt inntrykk er at vi har ryddet opp i det som skurret litt i begynnelsen. Selv om vi ikke nødvendigvis blir enige i alle saker, skal denne regjeringen ha bedre kontakt med disse organisasjonene enn den forrige regjeringen, sier Stoltenberg.

Han kunne derimot ikke gi noen fasit på hvordan forhandlingsbordet vil se ut i fremtiden.

— Når det gjelder trygdeoppgjøret, skal det behandles i forbindelse med pensjonsreformen. Både pensjonsutvalget og det forhandlingsinstituttet som har vært frem til i dag, skal avvikles. Jeg tror det er lurt at vi først tar stilling til om det overhodet skal være drøftinger foran trygdeoppgjøret, før man tar stilling til hvem som skal delta, sier Stoltenberg.

Skal ta mer initiativ

Unio-leder Anders Folkestad er ikke uten videre enig.

— Det er ikke klart at trygdedrøftingene skal avvikles. Hvis man hadde sluppet til hele bredden, ville man hatt et bedre grunnlag for å håndtere dette i fremtiden, sier Folkestad.

Akademikernes leder, Christl Kvam, er også opptatt av å sikre bredden for beslutninger som skal tas.

— Man får ikke gode løsninger hvis man utelater halvparten av arbeidsstyrken. Organisasjonene representerer forskjellige arbeidstakere, og i fremtiden blir det flere og flere kunnskapsarbeidere. De kommer også til å få uføreutfordringer. For å finne løsningen på fremtidige utfordringer, må man ha dialog med dem som organiserer arbeidstakerne. Så enkelt er det, sier Kvam.

Det er ikke avtalt ytterligere møter mellom regjeringen og de tre organisasjonene, men begge parter er innstilt på å fortsette den gode dialogen.

— Stoltenberg kom med et ønske om at vi ikke bare må sitte og vente. Det hviler et ansvar på oss også. Vi kan ta en telefon og initiere kontakt, rett og slett bli flinkere til ikke å være så tilbakeholdne, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

TOPPMØTE: Unio-leder Anders Folkestad (til v.), YS-leder Randi G. Bjørgen og Akademikernes leder Christl Kvam møtte i går statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. FOTO: HÅVARD BJELLAND