Spesialenheten for politisaker skal etterforske hendelsen under en øvelse i Stavern i Vestfold i ettermiddag.

Politifolkene deltok i et grunnkurs for livvakttjenesten i regi av Politihøgskolens avdeling i Stavern da de ble truffet av skudd. De rutinerte polititjenestemennene ble ifølge politiet truffet i nakke-/hoderegionen og sendt til Sykehuset Vestfold i Tønsberg for undersøkelse, men skadene blir ikke betraktet som alvorlige. De er ved bevissthet, opplyser Vestfold politidistrikt i en pressemelding.

Begge de to polititjenestemennene er i midten av 30-årene. Kurset de deltok på er et tilbud for polititjenestemenn som ønsker å tjenestegjøre i livvakttjenesten. Det var derfor ikke politistudenter som var involvert, men erfarne polititjenestemenn.

Spesialenheten for politisaker besluttet tirsdag ettermiddag å starte rutinemessig etterforskning og var ventet å ankomme Stavern i løpet av tirsdagskvelden. Den har bedt om teknisk bistand fra Kripos.

Spesialenhetens oppgave er å etterforske saker der det kan være begått straffbare forhold av tjenestemenn i politiet. Alle deltakerne ved livvaktkurset var tirsdag kveld samlet i Stavern i påvente av at Spesialenheten skulle sette i gang etterforskning.

Episoden skjedde på Politihøgskolens treningssenter i Stavern. Senteret blir benyttet til undervisningsformål og trening på politioperative tjenester.