I 1998 inngikk Torgersen en avtale med dr. juris Ståle Eskeland om at han skulle få et betydelig pengebeløp dersom Torgersen ble frikjent i en gjenopptagelsessak, skriver Aftenposten.

Eskeland har i ti år jobbet iherdig for at dommen mot Fredrik Fasting Torgersen må opp til ny behandling.

Nødvendig

I avtalen som Aftenposten har fått tilgang til, kommer det også fram at Eskeland ikke skulle ha betalt dersom saken ikke ble gjenopptatt.

Eskeland sier til avisen at kontrakten er nødvendig for at Fasting Torgersen skal kunne dokumentere nødvendige utgifter for å få dekket disse i forbindelse med et erstatningskrav.

Også Fasting Torgersens advokat Erling Moss ville fått en betydelig andel av erstatningen dersom saken ble gjenopptatt. Samlet skulle støttespillerne få halvparten av en eventuell erstatning, men begrenset oppad til 7,5 millioner kroner.

Ikke ha noe

En ny avtale ble inngått i 2002. Moss ønsker ikke å kommentere innholdet i den nye avtalen, heller ikke eventuell betaling til seg selv, men sier følgende:

— Jeg regner med at staten betaler meg.

En eventuell erstatning til Fasting Torgersen forventes å bli på mellom 15 og 20 millioner kroner.

Fasting Torgersen ble dømt for drap på Rigmor Johnsen i Oslo i desember 1957. Han sonet 16 år, og har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt.