— Dette tar vi meget alvorlig. Det er uakseptabelt at vi har så mange skip på denne listen. Samtidig vil jeg understreke at Skuld forsikrer 7 prosent av verdensflåten. Da er det vanskelig å unngå at noen slike skip blir forsikret, trass i strenge kontrollrutiner, sier informasjonsdirektør Erik Jacobs til Bergens Tidende.

Truer med oppsigelse

Han understreker at ett av skipene, oljetankeren «Johanna Kathrina», ligger i opplag og må gjennom ny godkjenning før det kan settes i drift igjen.

— Vi skal nå gå gjennom de andre skipene på listen. Ender gjennomgangen med pålegg om utbedringer, må disse gjennomføres innen en tidsfrist. Skjer ikke det, er det en mulighet at forsikringen kan bli sagt opp, sier Jacobs.

Erik Jacobs sier at Skuld, sammen med de andre store aktørene i markedet, har forøkt å rydde opp for å bidra til å fjerne substandardskip fra sine porteføljer.

— Bransjen har ryddet kraftig opp, men det er et stykke igjen. Dette fenomenet er imidlertid noe alle aktørene sliter med, sier Jacobs.

Kan bli strøket fra klassen

Det Norske Veritas hadde ønsket seg at ingen av deres skip var på listen.

— Det beste hadde vært 0 skip. Samtidig har vi 16 prosent av verdensflåten som kunder. På denne listen er mindre enn 5 prosent våre, sier Per Wiggo Richardsen.

Han opplyser at DnV har en liste på rundt 80 skip som er under særskilt oppfølging på grunn av en intern kvalitetsrating. Ett av skipene, «Paula K» står allerede på listen. «Osman Mete» vil nå bli ført opp. Rederen som disponerer «Arizona Dream» bestrider, ifølge DnV, at skipet hører hjemme på EUs svarteliste.

— Å stå på denne listen betyr strengere kontroll og tettere oppfølging. Vårt mål er å få rederen til å oppgradere skipet slik at det er god margin til alle sikkerhetsregler. Hvis rederen ikke følger opp, kan skipet bli strøket av veritas-klasse. Det vil si at den ikke får utstedt sertifikater fra DnV, sier Richardsen.