Både Polen, Bosnia-Hercegovina, Italia og Makedonia blir kritisert i Davis' rapport. De har, sammen med Tyskland, vært de landene som vært hyppigst nevnt i avisartiklene om CIAs ulovlige aksjoner. Likevel har landets regjeringer ikke svart skikkelig, ifølge Davis.

Blant annet har Italia helt unnlatt å nevne at en statsadvokat i Milano har utstedt arrestordre på 22 CIA-agenter, etter en spektakulær bortføring av en egyptisk imam.

På samme måte har Makedonia galant hoppet over bortføringen av tysk-libaneseren Khaled el-Masri, som ble tatt i Makedonia og etter hvert fløyet til et amerikansk fengsel i Afghanistan.

Europarådet er satt til å overvåke at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen blir respektert av alle medlemsland. En rekke land vil nå få nye brev fra Davis med beskjed om å svare grundigere for seg.

Davis mener det europeiske luftrommet i dag er vidåpent for denne typen operasjoner, og at regjeringene generelt har minimal kontroll med hva fremmede makter foretar seg på deres territorium.

Også Norge har fått en merknad for ikke å ha svart uttrykkelig på om norske tjenestemenn har deltatt i bortføringer eller i transport av bortførte fanger.

– Svaret er nei. Vi mente det svaret ga seg selv, ut fra det vi ellers skrev. Men vi kan gjerne presisere dette overfor Europarådet, dersom de ønsker det, sier statssekretær Kjetil Skogrand (Ap) i UD.