— Dette er særdeles skuffende. Nå har regjeringen gått på valg på å skulle avskaffe fattigdom, og så trekker de seg vekk fra det, sukker Stig Rusten i Velferdsalliansen.

I gårsdagens BT innrømte arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen for første gang åpent at løftet om å avskaffe fattigdom i løpet av fire år slett ikke er noe løfte, men et ideal det trolig vil ta flere tiår å realisere.

— Vi har tatt det løftet bokstavelig, og da bør han gjøre det han kan for å få det til. Han kan ikke gå bort fra det allerede før han legger frem sitt første statsbudsjett, sier Stig Rusten.

- Mangel på vilje

— Hvis regjeringen løper fra så sentrale løfter, har de et kjempetroverdighetsproblem, mener han.

At Bjarne Håkon Hanssen sammenlikner fattigdomsløftet med nullvisjonen for trafikkdrepte, synes Rusten er latterlig.

— Det er ikke snakk om at det ikke er mulig å avskaffe fattigdom. Det er snakk om mangel på politisk vilje. Man kan løfte mange rett ut av fattigdommen på kort tid bare ved å bruke enkle virkemidler. Å sammenlikne med trafikkdød holder ikke mål, sier Stig Rusten, som i tillegg til å være informasjonsansvarlig i Velferdsalliansen, er leder i Aleneforeldreforeningen.

Virkemidlene han sikter til er først og fremst en økning av sosialsatsene til det Statens institutt for forbruksforskning mener en trenger for å ha et forbruksnivå som kan «godtas av folk flest». Det innebærer at en enslig får en økning i sin månedlige utbetaling fra 4270 kroner, som er den veiledende statlige satsen, til 6500 kroner.

— Ved å bruke mellom to og tre milliarder i neste statsbudsjett kan regjeringen løfte de 210.000 menneskene i familier som er avhengig av sosialstøtte ut av fattigdommen, sier Stig Rusten, som også krever et barnetillegg for folk som går på attføring eller er i rehabilitering.

- Uklokt av politikerne

De frivillige organisasjonene Rusten representerer vil nå ta kontakt med regjeringspartiene for å konfrontere dem med løftebruddet.

— Norge AS går så det suser, og vi har aldri vært i en bedre posisjon til å gjøre noe med fattigdommen enn vi er nå, sier Rusten.

Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis, synes det er uheldig av regjeringspartiene i det hele tatt å love avskaffelse av fattigdom.

— Jeg synes i utgangspunktet at det er uklokt av politikerne å gi urealistiske løfter, spesielt overfor de gruppene det gjelder. Politikerne står i fare for å miste egen troverdighet og for å skape ytterligere skuffelse hos dem som tenker at det kan bli en endring, sier Theis.

Han håper politikerne i fremtiden blir flinkere til å skille mellom idealer og løfter.

— De bør tenke seg om før de neste gang lanserer noe som kan oppfattes som et løfte. De bør fokusere på konkrete tiltak i valgkampen i stedet for å flagge idealer og visjoner, mener Leif Jarle Theis, som ikke hadde noe tro på løftet i utgangspunktet.

— Jeg tror ikke det er mulig å avskaffe fattigdom, men jeg blir glad hvis jeg blir overrasket, sier han.