Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund, er skuffet over det han kaller ensidig vinklet kritikk fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Les også: Misfornøyd med politiet

Utelater bemanningssituasjonen

– Riksadvokaten nevner ikke i sin kritikk den reelle bemanningssituasjonen i politiet. Antallet politimenn har gått ned det siste året samtidig som det har vært en kraftig befolkningsvekst her i landet, sier Johannessen til NTB.

Han mener bemanningssituasjonen henger direkte sammen med den lave oppklaringsprosenten politiet har hatt i straffesaker første halvåret i 2009. Oppklaringsprosenten var på 34,9 prosent, en nedgang på 3,8 prosent fra første halvår i fjor.

Katastrofale tall

– Faktaene han legger fram er riktig, og disse tallene er katastrofale. Jeg kan også være enig med ham i at politikonflikten har hatt en viss betydning på den lave oppklaringsprosenten. Når en opplever en slik langvarig arbeidskonflikt er det klart det påvirker motivasjonen, erkjenner Johannessen.

Det er i gjennomgangen av politiets straffesaksbehandling for første halvår av 2009 at riksadvokaten kommer med den sterke kritikken, melder VG.

— Riksadvokaten konstaterer med tilfredshet at konflikten i politiet ser ut til å være løst. Det vil forhåpentligvis gi muligheter til i løpet av annet halvår å korrigere den negative utviklingen i straffesaksbehandlingen, heter det i gjennomgangen.

Busch sier videre at nedgangen må tilskrives redusert aktivitet fra politiet sin side.

Jobber forebyggende

Riksadvokaten mener politiet likevel jobber bra med forebyggende politiarbeid, noe målingen ikke viser. Han tror også målingene i seg selv kan være til direkte hinder for politiets arbeid rettet mot organisert kriminalitet.

– Det har vært en økning i organisert kriminalitet. Vinningssaker som tidligere var enklere saker, involverer nå kriminelle gjenger med utenlandsk opprinnelse, gjerne fra Øst-Europa, sier Johannessen.

Arne Johannessen tror vi må leve med den dårlige oppklaringsprosenten til bemanningssituasjonen bedrer seg.

– Målet er på sikt å være to politimenn per 1.000 innbygger. Nå er vi nede på 1,58 politimenn per 1.000 innbygger. Det skyldes en håpløs politikk der altfor få er blitt tatt opp til Politihøgskolen, at mange politimenn nå har pensjonert seg og at det aldri før har sluttet så mange i politiet, sier Johannessen.