– Jeg mener Jens Stoltenberg bør si ja til EUs krav om reduserte klimagassutslipp med 20 prosent innen 2020, sier Sahlin til Stavanger Aftenblad.

Hun svarer ja på spørsmål om hun er skuffet over manglende klimaforpliktelser fra Stoltenberg.

– Ja, på samme måte som jeg er skuffet over alle regjeringer som ikke går med på dette. Klimaspørsmålet er en altoverskyggende utfordring som kommer til å forme oss og politikken vår på alle mulige måter de neste årene. Dette er selve generasjonsspørsmålet, og det er viktig at vi alle bidrar, og ikke bare snakker om hva andre kan gjøre, sier Sahlin.

Sahlin velges til ny leder i Socialdemokraterna på partiets ekstraordinære landsmøte 18-19. mars.