INGVILD RUGLAND

— Dette er en skuffelse. Regjeringen har ikke gått langt nok med tanke på å sikre aktiviteten og god ressursutnyttelse fremover, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil.

Fra Hydro er beskjeden den samme: Det som ble lagt frem i går var ikke positivt.

Såra og vonbroten

Det er regjeringens oljemelding og svar på bønnen om bedre rammebetingelser som er årsaken til at en samlet oljenæring i går var både såra og vonbråten. I stedet for å redusere særskatten på 50 prosent og gi volumfradrag for økt produksjon, foreslår regjeringen mindre tiltak som er spesielt rettet inn mot nye og mindre oljeselskaper.

Dette er for å stimulere til økt konkurranse på norsk sokkel.

Finansminister Per-Kristian Foss sier rett ut at han ikke tror på oljeindustriens svartmaling, og at staten vil tape ti milliarder kroner årlig dersom næringens egne forslag ble hørt. Derimot vil hans foreslåtte tiltak gi staten 1,5 milliarder kroner i reduserte inntekter i perioden 2006 til 2008.

Industrien mener at endrede rammebetingelser tvert om vil gi økte inntekter. Statoil kan ikke forklare hvorfor Finansdepartementet og oljeindustrien er så uenige i regnestykkene.

Forskjellig metodikk

— Det virker som om metodikken er forskjellig. Dette handler ikke om skattelette, men om insentiver til å få gjennomført prosjekter, sier Hetland.

Kilder i Finansdepartementet forteller til Bergens Tidende at departementene har gjennomgått ulike prosjekter som skal være så marginale at de kan stå i fare for ikke å bli utbygd. Det er ikke funnet et eneste prosjekt som er lønnsomt før skatt, men ulønnsomt etter skatt.

Dermed blir næringens svartmaling lite troverdig.

— Har dere bare ropt «ulv ulv»?

— Vi håper jo at vi fremover klarer å opprettholde et høyt nivå på norsk sokkel. Men vi ser jo allerede at aktiviteten har gått ned. Dette vil jo først og fremst ramme leverandørindustrien, sier Hetland.