HENNING A. HELLEBUST henning.hellebust@bt.no

Regjeringen foreslår å kvitte seg med både kystartilleriet og MTBene. Det betyr at sjøforva-ret totalt vil bestå av 21 fartøyer i fremtiden. Fem fregatter, seks ubåter og åtte mineryddingsfar-tøyer.

— Det er vel ingen overraskelse at mange i forsvaret er skuffet i dag, sier kontreadmiral Ove Sten Olsen, som er sjef ved Sjø-forsvarsdistrikt vest.

Han tror at reduksjonene i flåte og kystartilleri vil redusere sjø-forsvarets evne til å løse de oppgavene det er pålagt. Dette gjelder både i fredstid, krisetider og ved en militær trussel.

— Oppgavene, med unntak av invasjonsforsvar, ligger fortsatt der. Men dette fratar oss evnene til å utføre den, sier flaggkom-mandør Arild Sandbekk, som er marineinspektør.

Det blir også foreslått å legge all virksomhet i sjøforsvaret til to baser; Kystvaktbasen på Sortland og marinebasen på Haakonsvern. Dette for å drive mer effektivt.

— I forhold til Haakonsvern er jeg svært fornøyd. En del nye oppgaver vil komme hit. Det vil skape et miljø og en ny organi-sasjon på Haakonsvern. Volu-met av arbeidsplasser vil stort sett bli den samme, selv om jeg også er skuffet over at MTBene er ønsket bort, sier kontreadmi-ral Jan Jæger, sjef for sjøforsva-rets forsyningskommando.

BEKYMRET: Marineinspektør, flaggkommandør Arild Sandbekk (t.v.) og sjef for Sjøforsva-rets forsyningskommando, kontreadmiral Jan Jæger, er bekymret for sjøforsvarets even til å gjøre sine tildelte oppgaver. FOTO: HELGE SUNDE