• For miljøet i nordområdene er denne regjeringen den verste vi har hatt, sier en skuffet Frederic Hauge, leder for miljøorganisasjonen Bellona.

OGNE ØYEHAUG

Hauge mener regjeringen nå åpner for helårig oljeutvinning i Barentshavet, uten å ha gjennomført en grundig nok vurdering av konsekvensene.

På dette området er Hauges gjennomslag hos miljøvernminister Børge Brende lik null, konstaterer han.

Hauge er også skuffet over hva oljemeldingen sier om CO2-utslippene fra olje— og gassvirksomheten.

«Svakt» sier Hauge om CO2 spørsmålet i meldingen. Han mener regjering ikke har tatt hensyn til hvilke konsekvenser Kyoto-avtalen og EUs klimapolitikk vil få for olje- og gassutvinningen.