— Vi er positive til at det er blitt en ny jordbruksavtale, men reagerer på måten den er kommet i stand på. Arbeiderpartiet er en uærlig samarbeidspartner i jordbruksoppgjøret. Et flertall på Stortinget er blitt enige om at bøndene skal følge inntektsutviklingen i samfunnet. Likevel kom staten kun med et nulltilbud, sier landbrukspolitisk talsmann i Senterpartiet, Morten Lund, til NTB.Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, Øystein Hedstrøm, er heller ikke særlig imponert.

— Det er meg en gåte hvordan landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen skal klare å holde sine lovnader om lavere matvarepriser, sier Hedstrøm. Høyre synes at regjeringen har gitt småbøndene for mange penger i jordbruksavtalen på bekostning av større bruk.

— I stedet for å satse på større og mer levedyktige bruk, har regjeringen gjennom denne avtalen gitt mye til småbruk hvor disse pengene betyr lite rent inntektsmessig, sier næringspolitisk talsmann i Høyre, Ansgar Gabrielsen.