— Det som er veldig skuffande er at dette kjem frå ein som har professortittel og den fremste posisjon i vårt demokratiske samfunn, seier Oddekalv.

Oddekalv meiner Bernt har rett i det han seier, men at det ikkje er treffande for Miljøvernforbundet og denne saka.

— Eg er heilt rysta og skuffa over at Bernt tør å trekkje Miljøvernforbundet sin integritet i tvil. Han burde vite at dette er bare tull.

— Kva er tull?

— Han har ingen grunn til å vere kritisk til oss fordi vi får støtte frå nokon til vårt miljøarbeid. Vi har trass alt skreve denne høyringsuttalen før, seier Oddekalv, som meiner Bernt burde vite betre enn å stole på det som står i avisene.