Sist uke ble det kjent at Berit Reiss-Andersen og Øystein Mæland sa opp statssekretærjobben i Justisdepartementet på grunn av statsråd Gerd-Liv Vallas lederstil. Reiss-Andersen ville trekke seg umiddelbart, men Valla hevdet at Statsministerens kontor hadde bedt henne fortsette noen uker ekstra. I ettertid har dette vist seg ikke å være riktig. I helga beklaget Valla «misforståelsen».

Torolv Groseth har lang fartstid som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett, blant annet som lagdommer i Orderud-saken.

Tidligere LO-rådgiver Eva Kristin Hansen, som nå representerer Sør-Trøndelag Ap på Stortinget, har også bare godord å si om Vallas tøffe lederstil.

Fikk frie tøyler

Torolv Groseth (56) hadde aldri møtt daværende justisminister Gerd-Liv Valla da han ble utnevnt til statssekretær i juni 1997. Formelt tok han over stillingen til Øystein Mæland, som sluttet omtrent samtidig med Berit Reiss-Andersen. Begge sa opp på grunn av samarbeidsproblemer med sjefen.

Groseth tegner et annet bilde av LO-lederen enn det inntrykket som har vært skapt i media den siste tida.

— For meg var Gerd-Liv en meget god sjef, som alltid lyttet til de juridiske råd jeg ga henne, skriver han i en e-post til Adresseavisen.

— Hvis Vallas lederstil som justisminister skal vurderes, bør det tas i betraktning at hun tiltrådte i en meget turbulent tid for Justisdepartementet. Departementet var preget av indre konflikter og uro, legger han til.

- Gode venninner

Til tross for at Groseth nå befinner seg i Afghanistan som leder for Norges team av juridiske rådgivere, har han registrert mediestormen rundt LO-lederen og tidligere internasjonal sekretær Ingunn Yssen.

— Jeg synes det er leit, for de to var meget gode venninner, skriver han.

Den erfarne lagmannen hadde aldri drevet med politikk da han ble utnevnt til statssekretær for Ap.

— Jeg forventet i alle fall den første tiden en litt skeptisk og kontrollerende holdning fra justisministeren. Det skjedde ikke. Allerede fra første dag fikk jeg full tillit og frie tøyler, skriver Groseth.

Valla og Groseth fikk knappe fire måneder sammen før Jagland-regjeringen ble avløst av Bondevik I i oktober 1997.

- En veldig god leder

Aps stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen fra Sør-Trøndelag var rådgiver i LOs organisasjonsavdeling i to omganger - i 2004 og 2005.

Hansen har også sittet i partiets valgkomité sammen med den mektige LO-lederen.

— Gerd-Liv Valla var ikke min nærmeste sjef i LO, men jeg hadde en del med henne å gjøre i jobben. Jeg oppfattet henne som en veldig god leder, sier hun.

Arbeidsmiljøet beskriver Hansen som godt.

— Jeg kan ikke snakke for hele LO, men i min avdeling synes jeg det var godt.

Ap-representanten har stor sans for Vallas tøffe og direkte lederstil.

— I politikken trenger vi sterke ledere. Gerd-Liv Valla er en sterk leder. Hun har utrettet veldig mye, sier hun.

Jarl Fr. Erichsen, Scanpix